Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2018  /  Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich

Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich

 Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz osób zaangażowanych w pomoc uzależnionym odbyło się 7 listopada na UKSW w Warszawie.

Przybyli oni na zaproszenie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Zespół pragnie stworzyć koalicję ludzi dobrej woli, ruchów, grup, wspólnot i instytucji, którzy w swoje działania włączą założenia i zadania Narodowego Programu Trzeźwości. - Istotą tego Programu jest wypracowanie trwałej i powszechnej moralnej sprawności w postaci trzeźwości wszystkich Polaków. Konkretnie oznacza to pełną abstynencję osób nieletnich i szczególnie wrażliwych na szkody alkoholowe. W przypadku dorosłych oznacza to abstynencję lub umiar. Tego celu nie da się osiągnąć bez praktykowania świadomej abstynencji przez znaczącą część Narodu, bez znaczącego spadku poziomu spożycia napojów alkoholowych oraz bez zmiany obecnych sposobów używania alkoholu. Aby tak się stało, muszą zniknąć z przestrzeni społecznej szkodliwe wzory spożycia, a także musi zostać zmieniona obyczajowość przesycona złymi nawykami - mówi bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Z podanych na spotkaniu informacji wynika, że w Polsce jest już milion alkoholików i co najmniej trzy miliony osób, które piją ryzykownie.

Tylko 8 procent piętnastolatków i 3 procent siedemnastolatków jest abstynentami. Znany duszpasterz i psycholog ks. Marek Dziewiecki podkreślił, że w walce z uzależnieniami nie wystarczy tylko reagowanie na już istniejące problemy związane z nałogami. Trzeba przede wszystkim uczyć sztuki życia w miłości, wychowując dzieci w szczęśliwej, kochającej się rodzinie.