Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2018  /  Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce

Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce

 Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli - to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który 7 czerwca przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w diecezji siedleckiej. Trzyletni program „Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła" będzie obowiązywał w latach 2019-2022.

Nowy program jest kontynuacją refleksji i praktycznych wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w kluczu: chrzest - bierzmowanie - Eucharystia.

Program zwraca m.in. uwagę na potrzebę powoływania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy mogą pomagać w parafiach, m.in. w niesieniu Komunii Świętej osobom chorym, starszym lub tym, którzy nie są w stanie uczestniczyć we Mszy świętej.

Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy: „Eucharystia - tajemnica wyznawana", „Eucharystia - tajemnica celebrowana", „Eucharystia - wezwanie do świętowania i apostolatu".

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej.

Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości kulturowo - społecznej i religijno - rodzinnej.

Autorzy programu zaznaczają, że świętowanie niedzieli jest bezpośrednio związane z Eucharystią. Na zakończenie trzyletniego programu mają odbyć się kongresy eucharystyczne na poziomie Kościołów lokalnych.