Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2018  /  Ks. dr Janusz Kumala MIC został kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

Ks. dr Janusz Kumala MIC został kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

 - Ks. dr Janusz Kumala MIC, który głosił rekolekcje sodalicyjne w 2014 r., został nowym kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Ksiądz kustosz prosi o modlitwę w swojej intencji oraz duchowe wsparcie potrzebne do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji dla Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym oraz Zgromadzenia Księży Marianów.

Ks. Kumala jest marianinem, członkiem zwyczajnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz konsultorem i sekretarzem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Obszar jego zainteresowań naukowych to: mariologia, duchowość maryjna, pobożność ludowa, teologia sanktuarium, teologia życia konsekrowanego.

Jak podaje Biuro Prasowe Sanktuarium w Licheniu ks. Kumala w 1981 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Roczny nowicjat zakonny odbył w Skórcu koło Siedlec, gdzie 8 września 1982 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień magistra teologii. Promotorem jego pracy był o. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, wybitny polski mariolog. 15 sierpnia 1987 roku złożył śluby wieczyste, a 19 czerwca 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie z rąk biskupa Kazimierza Romaniuka.

Po święceniach został skierowany do pracy w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu. Był katechetą, duszpasterzem młodzieży oraz prowadził duszpasterstwo ludzi pracy. W 1990 roku został skierowany na dalsze studia teologiczne do Rzymu. Studiował mariologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum" oraz teologię wschodnią (szczególnie ormiańską) w Papieskim Instytucie Wschodnim. Stopień doktora teologii ze specjalnością w mariologii uzyskał w 1999 roku. W latach 1996-1997 pracował w sanktuarium maryjnym w Crotone w Kalabrii na południu Włoch. Był duszpasterzem młodzieży i grup neokatechumenalnych. Opiekował się też Polakami mieszkającymi w Kalabrii. Wykładał mariologię w Instytucie Teologicznym dla osób świeckich w Crotone.

14 lipca 1997 roku podjął pracę w sanktuarium maryjnym w Licheniu, gdzie zorganizował Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater", którego nadal jest dyrektorem. W latach 1997-1999 wykładał mariologię, sakramentologię i teologię trynitarną w seminarium duchownym Księży Marianów w Lublinie. W 1998 roku założył trzy czasopisma: dwumiesięcznik „Zeszyty Maryjne", kwartalnik „Matka Pokoju" oraz jedyny w Polsce kwartalnik mariologiczny „Salvatoris Mater" o charakterze naukowym. Od początku jest ich redaktorem naczelnym. Jest autorem 30 publikacji książkowych, zaś 48 powstało pod jego redakcją. Napisał też 40 artykułów naukowych i ok. 800 popularnonaukowych.

Jako dyrektor Centrum Formacji Maryjnej przeprowadził kilkaset rekolekcji maryjnych. Zorganizował też 10 sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W Zgromadzeniu Marianów pełni też funkcję dyrektora Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej i redaktora naczelnego rocznika naukowego pt. „Ephemerides Marianorum". Jest również przewodniczącym Prowincjalnej Komisji Historii i Duchowości, Prowincjalnym Promotorem Bractwa Niepokalanego Poczęcia i wicepostulatorem spraw kanonizacyjnych bł. Jerzego Matulewicza i sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego oraz członkiem Generalnej i Prowincjalnej Komisji ds. Jubileuszu 350. rocznicy powstania Zgromadzenia Marianów (1670-2020). W latach 2005-2011 był II radnym Polskiej Prowincji, od 2017 roku ponownie jest członkiem zarządu Prowincji (II radny). Jego hobby to: wędrówki po starożytnych kulturach i poznawanie starożytnych języków.

Ks. Kumala głosił rekolekcje sodalicyjne w 2014 r. w Licheniu.