Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2018  /  Kościół Katolicki wobec kary śmierci

Kościół Katolicki wobec kary śmierci

 Watykan zmienił nauczanie na temat kary śmierci. Opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i zaaprobowane rzez Ojca Świętego Franciszka nowe brzmienie artykułu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci.

Oto zmieniony tekst artykułu 2267 KKK:

„Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że «kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby» (przemówienie Franciszka do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z 11.10. 2017), i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie".

Wcześniejszy zapis w KKK mówił o tym, że „tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem".