Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2017  /  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze

 W łączności z papieżem Franciszkiem i w duchu dziękczynienia za Jego bliskość z częstochowskim sanktuarium w Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej upłynęła tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze.

Przed figurą Maryi Niepokalanej na placu przed Szczytem Jasnogórskim złożone zostały wiązanki białych kwiatów w tzw. „Hołdzie z kwiatów". Tradycja tego hołdu sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże. Z kolei zwyczaj składania białych kwiatów pod statuą Matki Bożej na Placu Jasnogórskim został zapoczątkowany w 2009 r., kiedy to poświęcono nową figurę Maryi Niepokalanej.

- W tym geście składania symbolicznej róży wyrażamy oddanie i zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie - mówi przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra OSPPE. Dodaje, że „ta biała róża pokazuje szerszy aspekt tego, co czują nasze serca. Cześć dla Niepokalanej i pragnienie bycia tak pięknymi jak Ona".

Uroczystości „Hołdu z kwiatów" rozpoczęły nieszpory w Kaplicy Matki Bożej, po czym w procesji światła duchowieństwo, siostry zakonne, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń oraz wierni archidiecezji częstochowskiej i pielgrzymi z całej Polski przeszli na plac pod figurę Niepokalanej. Tam abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, odczytał akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata:

„Maryjo, Matko Niepokalanie Poczęta, stajemy przed Tobą w ten wieczór Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Twojego wizerunku. Wybrał Cię Bóg, abyś była dla nas gwiazdą adwentowego mroku, światłem, które świeci w ciemności człowiekowi od dnia upadku. Kiedy wpatrujemy się w Twoją postać, nasz wzrok kierujemy również na szczyt klasztoru jasnogórskiego, gdzie świeci światło krzyża Twojego Syna. Oby nigdy w naszej Ojczyźnie nie zgasło światło nadziei, którą pokładamy w Chrystusie na Twój wzór.

Od wieków nie słyszano, abyś opuściła tych, którzy się do Ciebie uciekają. Dzisiaj, w dniu wielkiej wdzięczności Bogu za Twoje Niepokalane Poczęcie i pięknie spełnione życie ofiarowane Chrystusowi, prosimy o Twoje wstawiennictwo za nami, dziećmi Twojego narodu, niepodległego od blisko 100 lat, pomóż nam przezwyciężać zamęt antyewangelizacji na ziemi polskiej wśród zwodniczych i kłamliwych akcji wobec młodego pokolenia, wśród inteligencji, nauczycieli i tych, którym powierzono święte dary życia, wiedzy, słowa, sztuki, kultury i wpływu na społeczeństwo. Maryjo, zwyciężaj w naszym życiu osobistym, każdej i każdego z nas, zwyciężaj w naszych wspólnotach, Niepokalana Matko, w życiu naszego narodu i Kościoła. Czuwaj nad nami wszystkimi i wszystkim, co Polskę stanowi w kraju, i poza jego granicami".

Po odczytaniu aktu zawierzenia, abp Depo, na podnośniku strażackim, został uniesiony na wysokość figury, gdzie złożył wiązankę z białych kwiatów.

Figura Maryi Niepokalanej stoi pośrodku placu przed Szczytem Jasnogórskim. Jest pierwszym miejscem modlitwy do Matki Bożej dla wchodzących do Sanktuarium pielgrzymów.