Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2017  /  Program duszpasterski na lata 2017-2019

Program duszpasterski na lata 2017-2019

Program duszpasterski na lata 2017-2019

 Nowy program duszpasterski to fuzja teorii z praktyką. Nie powstał „za zielonym biurkiem", ale był szeroko konsultowany - podkreślił abp Wiktor Skworc podczas prezentacji programu duszpasterskiego na lata 2017-2019. Nowe wskazania duszpasterskie Kościoła w Polsce wejdą w życie w pierwszą niedzielę Adwentu.

Komisja Duszpasterstwa KEP opracowała dwuletni program (2017-2019), który będzie kontynuacją refleksji kończącego się czteroletniego programu duszpasterskiego, realizowanego w myśl hasła „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". Pierwszy rok (2017/2018) przebiegać będzie pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4), zaś drugi (2018/2019) pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha". - Jesteśmy zaproszeni do tego, aby po czterech latach poprzedniego programu duszpasterskiego, w którym byliśmy skoncentrowani na Osobie Jezusa Chrystusa, w kolejnych dwóch latach skupić się na Osobie Ducha Świętego - powiedział sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość", zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, podkreślił, że Kościół w Polsce od pięćdziesięciu lat tworzy programy duszpasterskie na cały rok liturgiczny i ta aktywność jest jego swoistym wyróżnikiem na tle Kościoła powszechnego. Wyraził nadzieję, że także nowy program zostanie jak najszerzej poznany i przyjęty, tak aby skutecznie oddziaływał w środowiskach wiernych.

- Chcemy w roku, który jest przed nami, nawiązać więź z wszystkimi, którzy kiedykolwiek byli bierzmowani, aby sobie uświadomili, że są napełnieni Duchem Świętym i że otrzymali do Niego dary, z których powinni korzystać, przekładając je potem na konkretne działanie i postawy - powiedział abp Skworc i dodał, że program duszpasterski nie powstał „za zielonym biurkiem", nie był konsultowany jedynie w wąskim gronie i potem przekazany do realizacji całego Kościoła w Polsce.

Zdaniem abp. Skworca, nowy program duszpasterski prezentuje fuzję teorii z praktyką, czyli, że teoretyczne założenia i cele tematyczne zawarte w pierwszym tomie uzupełniono czteroma zeszytami prezentującymi konkretne materiały duszpasterskie. Nowością w tym programie duszpasterskim jest bowiem forma jego publikacji. Przyjął on postać nie - jak dotychczas - jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych: teologiczno-pastoralnego oraz homiletycznego, liturgicznego, katechetycznego i maryjnego. Teoretyczne założenia programu duszpasterskiego przedstawiono w zeszycie pastoralnym. Wskazano w nim, że bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.