Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2017  /  Komisja Maryjna Episkopatu Polski

Komisja Maryjna Episkopatu Polski

Komisja Maryjna Episkopatu Polski

 Podczas 375. zebrania plenarnego Episkopatu Polski powołano ponownie do życia Komisję Maryjną Episkopatu Polski. Jej przewodniczącym został metropolita częstochowski abp Wacław Depo.  - Powołanie Komisji Maryjnej nie jest jakimś nowym otwarciem, ale kontynuacją tej drogi, która była obecna w Kościele w Polsce za czasów kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły - mówi w rozmowie z KAI abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreśla, że „normą duszpasterską Kościoła jest droga poprzez Maryję". Wyjaśnia, że już kard. Wyszyński, a wcześniej kard. August Hlond byli przekonani, że jeśli coś pozytywnego w Polsce się dokonuje, dokonuje się to dzięki Maryi i Jej szczególnemu wstawiennictwu. - Cieszę się, że po jubileuszu 1050-lecia chrztu, w obecnym roku, który jest Rokiem Maryjnym, powraca zadanie odtworzenia Maryjnej Komisji polskiego Episkopatu - dodaje arcybiskup.

Abp Depo informuje, że zadaniem Komisji będzie promocja kultu maryjnego i jego pogłębienie poprzez różne ośrodki studyjne, uniwersytety i sanktuaria. Zaznacza, że „musimy dla dzisiejszego pokolenia, które już nie pamięta Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego, odczytać na nowo najgłębszy sens jego programu Ślubów Jasnogórskich, jak i ich dopełnienia zawartego w świadectwie św. Jana Pawła II".

Wśród członków komisji, obok zasłużonych polskich mariologów, są przedstawiciele najważniejszych polskich sanktuariów maryjnych. Pełen skład Komisji Maryjnej Episkopatu Polski przedstawia się następująco:

abp Wacław Depo - przewodniczący, bp Łukasz Buzun, bp Henryk Ciereszko, bp Andrzej Jeż, bp Jan Wątroba. Konsultorzy: o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFM Conv. - Niepokalanów, ks. Marcin Chodorowski CRL - Gietrzwałd, o. Azariasz Hess OFM - Kalwaria Zebrzydowska, ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec - Sandomierz, ks. Jerzy Karbownik - Skarżysko-Kamienna, ks. prof. Janusz Królikowski - Tarnów , ks. Janusz Kumala MIC - Licheń, ks. prof. Janusz Lekan - Lublin KUL, ks. Marian Mucha SAC - Zakopane, ks. Teofil Siudy - Częstochowa, o. Mariusz Tabulski OSPPE - Częstochowa.

Abp Depo zapowiada, że pierwsze spotkanie komisji odbędzie się jeszcze przed Wielkanocą. - Bardzo ważne jest, aby w maryjny miesiąc maj wejść już w konkretnym zadaniem i programem, jaki nowa komisja będzie wyznaczała - wyjaśnia.

Obecny kształt polskiej maryjności zawdzięczamy w dużej mierze pracom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, której prace zamykają się w latach 1956-1996 - podkreśla w swym opracowaniu ks. Teofil Siudy z Częstochowy.

Pierwsze spotkanie Komisji Maryjnej Episkopatu Polski odbyło się z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego 3 grudnia 1956 r. na Jasnej Górze, a ostatnie 11 marca 1996 r. w Warszawie. Pierwszym celem działania komisji była realizacja Ślubów Narodu. Na przestrzeni 40 lat pracy Komisji Maryjnej przewodniczyli kolejno: bp Zdzisław Goliński (1956-1963), bp Antoni Pawłowski (1963-1966), bp Stefan Bareła (1967-1983), abp Bolesław Pylak (1984-1989) i abp Stanisław Nowak (1989-1996). Faktycznie jednak, do 1980 r. ton pracom Komisji nadawał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Posiedzenia Komisji Maryjnej odbywały się zasadniczo w rezydencji Prymasa w Warszawie (wyjątkowo także w Gnieźnie) i niemal zawsze kard. Wyszyński w nich uczestniczył.

Członkami Komisji Maryjnej w jej poszczególnych kadencjach byli polscy biskupi, przedstawiciele jasnogórskiego konwentu Ojców Paulinów (przez wiele lat sekretarzem komisji był paulin, o. Paweł Kosiak), członkinie Instytutu Prymasowskiego, wykładowcy mariologii, promotorzy polskich ruchów maryjnych, reprezentantki zgromadzeń zakonnych.

Owocem działania Komisji Maryjnej i głównymi tematami jej prac było szereg inicjatyw, od Jasnogórskich Ślubów Narodu, poprzez peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obchody Roku Maryjnego w Polsce, Jubileuszu 600-lecia obecności Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze aż do przygotowań związanych z Międzynarodowym Kongresem Maryjnym w Częstochowie w 1996 r.

Podczas posiedzeń Komisji Maryjnej powracał często temat sanktuariów maryjnych w Polsce, na czele z sanktuarium jasnogórskim. Zastanawiano się nad ich miejscem i rolą w życiu Kościoła w Polsce i podejmowanych działaniach duszpasterskich.

Wyrazem szczególnej troski o sanktuaria maryjne stało się powołanie przy Komisji Maryjnej w roku 1984 oddzielnej Sekcji do spraw sanktuariów maryjnych w Polsce.

W trakcie posiedzeń Komisji Maryjnej jej członkowie zapoznawali się z treścią aktualnego nauczania maryjnego Kościoła. Przedmiotem studium stały się kolejno dokumenty: maryjny rozdział konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, adhortacja Marialis cultus Pawła VI, encyklika Redemptoris Mater Jana Pawła II, dokumenty dotyczące obchodów Roku Maryjnego, a także dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego dotyczący formacji maryjnej w seminariach duchownych. Postulowano przy tym potrzebę głębszego zapoznania z tymi dokumentami szerszych kręgów wiernych, a zwłaszcza duchowieństwa.