Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2017  /  II Światowy Dzień Chorego

II Światowy Dzień Chorego

II Światowy Dzień Chorego

 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, już po raz 25. obchodzimy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego.

W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie odbyła się 6 lutego prezentacja Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego. Jak zauważył bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia i Chorych, Dzień Chorego uwrażliwia nas na potrzeby tej grupy ludzi, która pragnie naszej obecności, zainteresowania a czasem pomocy.

- Światowy Dzień Chorego ma uświadomić nam czym jest cierpienie, jaka jest jego wartość i podpowiedzieć, w jaki sposób to cierpienie można przyjąć i z nim żyć - podkreślił bp Regmunt. Dodał, że obchody mają także poszerzyć grono zatroskanych o chorych, by owo zatroskanie nie dotyczyło tylko najbliższej rodziny, ale również wspólnot parafialnych, zakonów czy wolontariuszy. - Jeśli mówimy, że jesteśmy katolikami, a nie włączamy się w pomoc chorym, to praktycznie nie jesteśmy autentycznymi chrześcijanami - powiedział hierarcha.

W trakcie spotkania z dziennikarzami głos zabrała także prof. Małgorzata Krajnik, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Jak zauważyła współczesna medycyna nastawiona jest na uleczenie pacjenta, ale drugorzędne stało się to, że człowiek żyje nie po to, by zmagać się ze swoją chorobą, ale by realizować swoje niepowtarzalne życie. W jej opinii konieczne jest przywrócenie równowagi w opiece zdrowotnej, by w tym systemie na powrót pojawiła się opieka duchowa. - Ma to znaczenie także w skuteczności terapii - podkreśliła prof. Krajnik. Dodała, że wprowadzenie wysokiej jakości opieki duchowej do opieki zdrowotnej to wymóg współczesnej medycyny.

Na podobny aspekt Światowego Dnia Chorego zwróciła uwagę Beata Cholewińska z Ministerstwa Zdrowia. Przypomniała, że św. Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień Chorego, stał się rzecznikiem chorych, doprowadzając do skupienia uwagi na wymiarze duchowym opieki nad pacjentem.  - Mimo że medycyna niesie coraz więcej nadziei, to element duchowy wciąż pozostaje istotny - podkreśliła.

Z kolei o konieczności rozpowszechniania w Polsce idei zespołowego wsparcia duchowego pacjenta mówił ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Jak przyznał idea ta w naszym kraju coraz lepiej się rozwija, a w zespołach takich, oprócz osób duchownych czy konsekrowanych, są także świeccy, którzy towarzyszą choremu, rozmawiają z nim, wspólnie się modlą, czasem robią niezbędne zakupy. Kapłan poinformował również o planowanej na wrzesień br. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych do Lourdes. Organizowana jest ona w związku z 25-leciem Światowego Dnia Chorego.

Fragment orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień

Chorego:

(...) Pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie.

Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby. (...) Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozświetla oblicze Kościoła w jego codziennym zaangażowaniu na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej troski Kościoła dla świata cierpienia i choroby są powodem do dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny z nami, będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, aby ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystusa, Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem miłosiernej wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym życiu - szczególnie gdy jest ono kruche, zranione, upokorzone, usunięte na margines, naznaczone cierpieniem - zaszczepiając w nim moc nadziei, która nas podnosi i wspiera.

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczynić się do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; nowy impuls do walki o poszanowanie integralności i godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście do kwestii bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne.

Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości Boga. (...) Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.                                                                                                                      

Papież Franciszek