Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2017  /  Abp Luis Francisco Ladaria Ferrer nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary

Abp Luis Francisco Ladaria Ferrer nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary

 Papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Gerharda Ludwiga Müllera z kierowania Kongregacją Nauki Wiary, złożoną w związku z zakończeniem pięcioletniego mandatu i nowym prefektem tej dykasterii mianował abp Luisa Francisco Ladaria Ferrera SJ.

Powierzył też jemu związane z tym stanowiska przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei", Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz Papieskiej Komisji Biblijnej, Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Luis Francisco Ladaria Ferrer urodził się 19 kwietnia 1944 r. w miejscowości Manacor na Majorce. W 1966 r. ukończył wydział prawa Uniwersytetu Madryckiego, po czym wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 29 lipca 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ma za sobą studia na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie i Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem. W 1975 r. uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i w tymże roku został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Comillas.
W 1984 r. stanął na czele wydziału teologicznego na Gregorianum, a w latach 1986-94 był wicerektorem tej uczelni. W latach 1992-97 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a od 2004 r. do 2008 r. jej sekretarzem generalnym. Ponadto od 1995 r. był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. 2 sierpnia 2016 roku stanął na czele komisji ustanowionej przez Papieża Franciszka w celu przestudiowania kwestii diakonatu kobiet.