Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 Na znaczenie słów Maryi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa", jako „tak" całej historii zbawienia, „tak" otwierającego drogę Panu Jezusowi - wskazał papież Franciszek 4 kwietnia, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

Ojciec Święty zachęcił wiernych, by nie udawali, że nie słyszą pytania stawianego im przez Boga i także wypowiadali swoje „tak" wobec propozycji, jakie stawia im Pan. Przypomniał, że Abraham, będąc posłusznym Bogu, odpowiedział „tak" na wezwanie do opuszczenia swej ojczystej ziemi i wyruszył w nieznane, dając początek całemu łańcuchowi „tak", wypełniających wolę Boga. Papież podkreślił, że byli wśród tych osób ludzie w podeszłym wieku, jak Abraham i Mojżesz, ale także Izajasz, który na wezwanie Pana stwierdził, że ma usta nieczyste. Wówczas Bóg oczyścił jego usta i Izajasz odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie" (Iz 6,8). Podobnie Jeremiasz, który twierdził, że nie potrafi mówić, ale później powiedział Bogu „tak".

- A dziś Ewangelia mówi nam o końcu tego łańcucha «tak» i o początku innego «tak» wypowiedzianego przez Maryję. Sprawia ono, że Bóg nie tylko spogląda, jak żyje człowiek, nie tylko podąża ze swoim ludem, ale staje się jednym z nas i przyjmuje nasze ciało. «Tak» Maryi otwiera bramę dla «tak» Jezusa. «Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę» - to «tak», które towarzyszy Jezusowi przez całe jego ziemskie życie, aż po krzyż - mówił Franciszek. Nawiązując do uroczystości Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty zachęcił, by spojrzeć na ten dzień jako dobrą okazję do dziękowania Bogu za to, że nauczył nas tej drogi posłuszeństwa Jego woli. Zwracając się do obecnych na Mszy św. księży obchodzących 50. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich zauważył, że każdy z duchownych musi każdego dnia zastanawiać się, czy mówi Bogu „tak", czy też „nie", a może czasami udaje, że nie słyszy głosu Boga. Podkreślił, że dziś obchodzimy święto „tak", zaś w „tak" Maryi mieści się cała historia zbawienia i zaczyna się ostateczne „tak" człowieka i Boga. Trzeba zatem stawiać sobie pytanie, czy jesteśmy ludźmi „tak". Bowiem poprzez owo „tak" Bóg stwarza świat na nowo i każdego z nas. Boże „tak" nas uświęca i sprawia, że idziemy naprzód razem z Jezusem.