Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

 Tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej ma w naszej Ojczyźnie szczególny wymiar. Polskie parafie dokonały bowiem tego dnia Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

Jest to kolejny etap obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Pierwszy etap zawierzenia odbył się 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Wtedy to polscy biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Padły wtedy głębokie słowa: „(...) oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi". Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Publikujemy tekst Aktu Zawierzenia, który został odczytany w polskich parafiach 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej:

Wielka Boga - Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, 
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! 
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, 
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą 
parafię,  kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, 
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, 
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. 
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas 
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. 
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, 
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. 
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: 
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, 
w trosce o zbawienie każdego człowieka. 
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania 
Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w 
Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, 
kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.

Amen.