Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 Pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana" od 18 do 25 stycznia będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia (w niektórych miastach trwa dłużej). To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy. Dzisiejsza Łotwa jest skrzyżowaniem dróg, gdzie spotykają się rzymscy katolicy, protestanci i prawosławni. Z powodu tego wyjątkowego położenia jest ona domem dla chrześcijan wielu różnych tradycji, ale żadna z nich nie jest dominująca.

Stałą praktyką na Łotwie jest, że biskupi z Kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego, luterańskiego i baptystycznego kierują wspólne przesłania do społeczeństwa na temat zagadnień etycznych, obrony życia czy sprawiedliwości społecznej. Dzięki braterskim relacjom pomiędzy głowami Kościołów rzymskokatolickiego i luterańskiego na Łotwie, konsekracja obecnego rzymskokatolickiego arcybiskupa miała miejsca w luterańskiej katedrze w Rydze. Liderzy różnych Kościołów łączą się podczas obchodów najważniejszych dni pamięci i świąt. Zwiastowane jest Słowo Boże, wygłaszane są przemówienia, a to wszystko odbywa się przy udziale muzyków reprezentujących różne chrześcijańskie Kościoły. Jedną z platform ekumenicznej współpracy - z udziałem państwa - jest Rada Spraw Duchowych, którą tworzą m.in. liderzy tradycyjnych religii i wyznań Łotwy. Rada zbiera się raz w roku pod przewodnictwem premiera. Jeden ze wspaniałych owoców współpracy ekumenicznej związany jest ze szkołami publicznymi. Cztery główne wyznania opracowały wspólnie materiały w zakresie nauczania chrześcijańskiego dla trzech pierwszych klas, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji.