Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Światowe Dni Młodzieży - komunikat

Światowe Dni Młodzieży - komunikat

Światowe Dni Młodzieży - komunikat

 Tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży będą miały wyraźną konotację maryjną - informuje komunikat nowej watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Zastąpiła ona m. in. dotychczasową Papieską Radę ds. Świeckich, przejmując po niej także zadanie organizowania Światowych Dni Młodzieży.

Trzyletni cykl Światowych Dni Młodzieży, którego dotyczą zapowiedziane tematy, „osiągnie punkt kulminacyjny w spotkaniu międzynarodowym w Panamie zaplanowanym na rok 2019 - czytamy w watykańskim komunikacie. - Droga duchowa wskazana przez Ojca Świętego kontynuuje konsekwentnie refleksję rozpoczętą ostatnimi trzema Światowymi Dniami Młodzieży (2014-2016), skoncentrowanymi na ewangelicznych Błogosławieństwach. Jak wiemy, Maryja jest tą, którą wszystkie pokolenia zwać będą błogosławioną (por. Łk 1, 48). W przemówieniu  do wolontariuszy ŚDM w Krakowie Papież Franciszek zachęcił młodych do pamiętania o przeszłości, do odwagi teraźniejszości i do tego, by mieli nadzieję i byli nadzieją na przyszłość".

Te właśnie trzy aspekty podejmują wybrane przez Papieża tematy.

Wszystkie odnoszą się do Matki Bożej i zostały wzięte z 1 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza.

Słowa na rok 2017 dotyczą pamięci o przeszłości: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 49).

Na rok 2018 Ojciec Święty wybrAał mówiące o teraźniejszości wezwanie skierowane przez anioła do Dziewicy z Nazaretu podczas zwiastowania:

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" (Łk 1, 30).

Wreszcie z przyszłością wiąże się hasło na spotkanie młodych z Papieżem w roku 2019: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38).