Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z polskimi biskupami

Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z polskimi biskupami

Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z polskimi biskupami

 W trakcie spotkania z polskimi biskupami w katedrze wawelskiej 27 lipca Ojciec Święty Franciszek mówił m.in. o Sodalicji Mariańskiej!

Spotkanie miało charakter swobodnego dialogu. Papież po prostu odpowiadał na pytania hierarchów. Bp Leszek Leszkiewicz z Tarnowa, podkreślając, że w Polsce zaangażowanie duszpasterskie opiera się głównie na tradycyjnym modelu wspólnoty parafialnej, zapytał, czy może powinny zostać wypracowane jakieś nowe metody działania duszpasterskiego. Papież odpowiedział m.in.: - „Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno. Parafia jest właśnie domem ludu Bożego, tym domem, w którym on mieszka. (...) Parafia jest ważna! Niektórzy mówią, że parafia się zdezaktualizowała, bo teraz jest czas ruchów. To nieprawda! Ruchy kościelne pomagają, ale nie powinny być alternatywą dla parafii: powinny pomagać w parafii, rozwijać parafię, tak jak Sodalicja Mariańska, podobnie jak Akcja Katolicka i wiele innych. Poszukiwanie nowości i zmienianie struktury parafialnej? To, co mówię, może będzie wydawać się herezją, ale tak to przeżywam: myślę, że to jest coś analogicznego do struktury biskupiej, jest to inne, ale podobne. Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, macierzyństwa i tego wszystkiego.  (...)

Myślę na przykład o parafii - piękny przykład, który był później naśladowany przez wielu - w kraju, gdzie nie było zwyczaju chrzcić dzieci, bo nie było pieniędzy; ale odpust patronalny przygotowywany jest 3-4 miesiące wcześniej, z odwiedzinami domów, a tam można zobaczyć, jak wiele dzieci nie jest ochrzczonych. Przygotowuje się rodziny i jednym z  wydarzeń odpustu patronalnego jest chrzest 30-40 dzieci, które w przeciwnym razie pozostałyby nieochrzczone. Trzeba wymyślać takie rzeczy."