Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Specjalna konferencja w siedzibie Episkopatu Polski

Specjalna konferencja w siedzibie Episkopatu Polski

Specjalna konferencja w siedzibie Episkopatu Polski

 Na specjalnej konferencji w siedzibie Episkopatu Polski zaprezentowano program kwietniowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Jubileuszowe obchody rozpoczną się w czwartek 14 kwietnia w Gnieźnie. Dlaczego akurat wtedy? Historycy twierdzą, że Mieszko I przyjął chrzest w Wielką Sobotę 966 r., a przypadała ona wówczas właśnie 14 kwietnia. Również 50 lat temu, 14 kwietnia 1966 r., Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński zainaugurował uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski. Tegoroczne obchody będą wprost nawiązywać do tych dwóch niezwykle ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. Najpierw, o godz. 11.00 biskupi uczestniczyć będą w obradach plenarnych KEP w gmachu gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Potem, o godz. 15.00, przewidziano jubileuszową celebrację na Ostrowie Lednickim. Episkopat Polski, zaproszeni goście i wierni będą tam dziękować za Chrzest Polski. Zabrzmi też dzwon „Mieszko i Dobrawa". To pierwszy w Polsce dzwon nazwany imionami pierwszej, historycznej pary książęcej z dynastii Piastów. O godz. 17.00 w gnieźnieńskiej katedrze odprawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem m.in. legata papieskiego i prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Mam nadzieję, że właśnie z bazyliki prymasowskiej, od grobu i relikwii św. Wojciecha, zostanie przekazane przesłanie, które będzie miało swoje korzenie zarówno we wdzięczności za chrzest, jak i otwierające także nowe wyzwanie przed którymi Kościół i Polska dziś stoją. Gnieźnieński genius loci stwarza okazję, aby podjąć także refleksję nad korzeniami chrztu świętego, ale także konsekwencjami, jakie z chrztu płyną dla Polski, Europy i Kościoła - mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Wydarzeniem przygotowującym do uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski będzie X Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w dniach 11-13 marca pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa". - Nawiązujemy w ten sposób do faktu, iż chrzest Mieszka był początkiem historii Polski i jej roli w rodzinie narodów europejskich - zaznaczał metropolita gnieźnieński i przypomniał, że odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie są na początku XXI wieku ważnym miejscem spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez dyskusje, warsztaty, modlitwę i wydarzenia artystyczne wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, swojej Ojczyzny i naszego wspólnego kontynentu.

W piątek 15 kwietnia dalszy program obchodów odbędzie się w Poznaniu. Przed południem w seminarium duchownym po raz kolejny zbierze się Episkopat, a o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego z udziałem Prezydenta RP, Rady Ministrów, Episkopatu Polski oraz przedstawicieli parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego. Będzie to pierwsze w historii Polski posiedzenie Zgromadzenia Narodowego poza Warszawą. Następnie w Filharmonii Poznańskiej zabrzmi jubileuszowe „Oratorium 966.pl". O godz. 15.45 z poznańskiej fary do katedry przejdzie procesja maryjna. O godz. 17.00 w katedrze zostanie odprawiona uroczysta Msza św. W sobotę 16 kwietnia w poznańskim seminarium po raz kolejny zbierze się Episkopat, a o godz. 10.50 na stadionie INEA rozpocznie się jubileuszowe świętowanie pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja". O godz. 14.00 będzie odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych.

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że chrzest Mieszka I był najbardziej przełomowym, doniosłym i brzemiennym w skutki momentem w historii Polski. - Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego, Polaków i naszej wielkiej historii i kultury. Narodziny i Chrzest Polski są ze sobą ściśle powiązane. Mieszko I wprowadził swoich poddanych w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym - tłumaczył abp Gądecki i przypomniał jeszcze jeden znaczący fakt: chrystianizacja Polski była tak skuteczna, że została zasadniczo zakończona w XIII w., kiedy na terenie całego kraju wprowadzono rozwiniętą sieć parafii.

- Skuteczność ta - podkreślił metropolita poznański - wynikała głównie z tego, że pierwsi polscy władcy byli ludźmi głębokiej wiary i zgodnie z panującymi wtedy w Europie przekonaniami, uważali, że monarcha jest odpowiedzialny za umacnianie wiary u swoich poddanych i za ich zbawienie. Spośród wszystkich narodowych kultur Europy, bodajże tylko kultura polska tak wyraźnie połączyła w sobie wiarę chrześcijańską i umiłowanie wolności.

- We współczesnym życiu Kościoła, Polski i Europy da się odczuć wyraźną potrzebę głębokiej odnowy. Wierzymy, że jej początkiem może być także rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu - mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zdaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego obchody jubileuszu Chrztu Polski będą faktycznym potwierdzeniem skali zmian dokonanych w Polsce. - Jesteśmy przekonani, że nie będzie dobrej zmiany, poprawy życia Polaków, bez odnowy ładu moralnego opartego na chrześcijaństwie oraz bez wpisania dziejów chrześcijaństwa na ziemiach polskich w historię naszego państwa i narodu. Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne nie może opierać się jedynie na realizacji interesów, ale powinna mieć wymiar moralny. Przez ostatnie 26 lat świadomość społeczna Polaków została osadzona na przekonaniu, że jesteśmy naznaczeni piętnem klęski, nieodpowiedzialności, a cała nasza historia została zdominowana przez błędy polityczne. Wydarzenia 966 r. i obchody tysiąclecia chrztu zaprzeczają temu. W obu przypadkach był to wyraz historycznej mądrości, sukcesu i odpowiedzialności za państwo i jego mieszkańców - mówił marszałek Kuchciński.

Dodaje, że Polska potrzebuje dziś odbudowy wspólnoty politycznej. - Rdzeniem każdej wspólnoty politycznej jest wspólna pamięć, w odniesieniu do niej państwo powinno prowadzić politykę ukierunkowaną na osiągnięcie wielkich celów, odnoszących się do przyszłości narodu. Wspólna pamięć wyraża się najpełniej w wydarzeniach historycznych. Chrzest oraz obchody milenijne są takimi kamieniami milowymi polskiej historii. Przez wiele pokoleń Kościół był jedynym depozytariuszem wartości narodowych tworzących polskość, zastępował niejednokrotnie nieistniejące państwo, przechowywał narodowe dziedzictwo oraz był schronieniem i opiekunem dla powstańców narodowych, członków ruchów niepodległościowych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej - podkreślał Marek Kuchciński.