Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Rok Jubileuszowy 300 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Rok Jubileuszowy 300 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Rok Jubileuszowy 300 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

 Na Jasnej Górze zainaugurowano 8 września Rok Jubileuszowy 300 - lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieża Klemensa XI.

- Wydarzenie z 1717 roku jest wezwaniem dla każdego z nas, aby nasze życie w duchu Ewangelii było kolejnym klejnotem w królewskim diademie Maryi. Dla nas paulinów jest to czas szczególny, bowiem gdziekolwiek jesteśmy rozsiani w różnych częściach świata, niesiemy z sobą obraz Jasnogórskiej Matki, niesiemy tajemnicę Jej życia. Dlatego prosimy Tę, która jest Matką i Opiekunką naszego Zakonu, aby ten czas na nowo rozbudził w nas gorliwość zakonną i apostolskie zaangażowanie w dziele niesiania Ewangelii miłości, w duchu wrażliwości i pokory Maryi - mówił o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał zakonu paulinów, na początku Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej, która rozpoczęła uroczyste obchody.

Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. W homilii przypomniał, że w VIII w. przyjął się zwyczaj koronowania obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami. W 732 r. papież św. Grzegorz ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami, a podobną koronę ofiarował Matce Bożej w kościele św. Kaliksta w Rzymie papież Grzegorz IV w 838 r. Początkowo koronacje te były zastrzeżone wyłącznie do cudownych obrazów znajdujących się na terenie Italii, wkrótce jednak rozszerzono je na cały świat.

- Ale Maryja jest Królową Polski - podkreślał abp Gądecki. - Mamy więc w niebie kochającą Matkę, która wie, czego potrzebują jej dzieci.

Królowanie Maryi zostało po raz pierwszy wypowiedziane oficjalnie podczas ślubów Jana Kazimierza złożonych w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry. (...) 1 kwietnia 1656 r. w obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoni i całego swojego dworu z rycerstwem, senatorami i duchowieństwem złożył śluby królewskie, oddając Jej swoje państwo. Wtedy właśnie nuncjusz apostolski trzykrotnie zaintonował wezwanie: Regina Regni Poloniae, tzn. Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami. To ślubowanie można więc uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Faktycznie jednak pierwsza na ziemiach polskich stanowiona dekretem papieskim koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej odbyła się 8 września 1717 r.

- Paulini - mówił dalej Kaznodzieja - przygotowywali się do koronacji z wielką gorliwością, gdyż zdawali sobie doskonale sprawę z wyjątkowości tego wydarzenia. Wymaganą zgodę Stolicy Apostolskiej na koronację uzyskano zapewne przy poparciu nuncjusza Hieronima Grimaldi, który miał osobiście dokonać tego aktu. Ze względu jednak na niesprzyjające okoliczności, obowiązek koronacji powierzony został biskupowi chełmskiemu Krzysztofowi Szembekowi. Wybór koronatora nie był przypadkowy, gdyż na terenie diecezji chełmskiej, której rządy sprawował, znajdował się Zamek Bełski, pierwotne miejsce przechowywania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ostateczną decyzję o koronacji podjął papież Klemens XI (...) Nadszedł oczekiwany dzień koronacji - święto Narodzenia Matki Bożej. Biskup Krzysztof Szembek polecił odczytać dekret Kapituły Watykańskiej i pismo nuncjusza polecające mu dokonać aktu koronacji. Następnie koronator wezwał zebranych do radości w następujących słowach: „Wielu pragnęło ujrzeć Królową Polski w koronie.

Jest to dzień wybrany z tysiąca innych, dzień, który dał nam Pan, cieszmy się więc radością niewymowną i radujmy się nim." Wśród odgłosów wystrzałów armatnich wyruszyła procesja po wałach. Wierni entuzjastycznie podjęli pieśń śpiewaną aż do momentu wejścia do kościoła, wówczas znowu odezwały się salwy armatnie, a koronator zbliżył się do ołtarza, gdzie ustawiony był Cudowny Obraz, i nałożył koronę.

Pobłogosławił zebranych i zaintonował pieśń „Ave Maris Stella" i odmówił responsorium: złota korona na Jej głowie, ukoronowałeś Ją Panie, ponad wszystkie dzieła rąk swoich. (...) Należy pamiętać, że ta uroczystość koronacji miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich warstw społecznych począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich.

Jakie powinno być nasze postępowanie? - pytała dalej abp Gądecki - Odpowiedź tych, którzy uznają Maryję swoją Królową? O czym powinniśmy pamiętać, gdy zwracamy się do Niej z tym tytułem? Nasza postawa winna zasadniczo wyrażać się w dwóch aktach: z jednej strony w akcie synowskiego zawierzenia Maryi Królowej, a z drugiej strony w akcie Jej naśladowania - zaznaczył metropolita poznański.

Przygotowaniem do rocznicy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu, która przypada 8 września 2017 r., jest akcja „Żywa Korona Maryi". Polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego, np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, porzucenie alkoholu, narkotyków, odmawiania codziennie różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego papierowego zdjęcia i przysłać na Jasną Górę.

Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego, tak by każdy mógł się na nich odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie na Jasną Górę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl lub pobrane na Jasnej Górze.