Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju

Orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju

Orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju

 „W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom" - napisał papież Franciszek w orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2017 r. Jego hasłem są słowa „Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju".

Papież przypomina w orędziu, że miniony wiek spustoszyły dwie straszliwe wojny światowe, groziła mu wojna nuklearna oraz wiele innych konfliktów, podczas gdy dzisiaj mamy do czynienia niestety ze straszliwą wojną światową w kawałkach. „Ta przemoc, dokonująca się «w kawałkach», na różne sposoby i na różnych poziomach powoduje ogromne cierpienia, których jesteśmy świadomi: wojny w różnych krajach i na różnych kontynentach; terroryzm, przestępczość i nieprzewidywalne ataki zbrojne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz ofiary handlu ludźmi; dewastacja środowiska. W jakim celu? Czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wywołanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów, które przynoszą korzyści jedynie nielicznym «watażkom»?" - pyta Franciszek i zauważa, że przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata.

Ojciec Święty podkreśla, że być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś, oznacza także przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy. Po pierwsze, chodzi o niestosowanie przemocy w obrębie rodziny, a następnie ta postawa powinna rozprzestrzeniać się na całą rodzinę ludzką.

„Zapewniam - pisze pod koniec dokumentu Franciszek - że Kościół katolicki będzie wspierał wszelkie próby budowania pokoju także poprzez aktywne i twórcze wyrzeczenie się przemocy. 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność nowa Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która pomoże Kościołowi coraz bardziej skutecznie promować «bezcenne dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia» oraz troska o migrantów, «potrzebujących, chorych i wyłączonych, zepchniętych na margines i ofiary konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiary wszelkich form niewolnictwa i tortur». Każde działanie w tym kierunku, nawet skromne, przyczynia się do budowania świata wolnego od przemocy, co stanowi pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości i pokoju."