Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Ksiądz Piotr Skarga SJ

Ksiądz Piotr Skarga SJ

Ksiądz Piotr Skarga SJ

 W Krakowie zakończył się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Piotra Skargi SJ, gorliwego czciciela Matki Bożej, wybitnego kaznodziei i wielkiego patrioty.

W czasie ostatniej sesji w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła  głos zabrał ks. Krystian Biernacki SJ, wicepostulator, który podsumował półtora roku trwania procesu na szczeblu diecezjalnym. Jak poinformował, odbyło się 37 sesji powołanego Trybunału Rogatoryjnego oraz przesłuchano ponad 30 świadków. Został przygotowany również raport na temat życia, dorobku piśmienniczego i działalności ks. Skargi. Zgodnie z przepisami prawa powołano także zespół teologów-cenzorów, którzy sprawdzili zgodność pism Sługi Bożego z wiarą katolicką i moralnością chrześcijańską.  -Teologiczne opinie zawierają także informacje o praktyce heroiczności cnót chrześcijańskich przez księdza Piotra i o aktualności i uniwersalności jego życiowego przesłania dla sobie współczesnych i aż po dzień dzisiejszy w Kościele i społeczeństwie - mówił ks. Biernacki.

Obecny na sesji metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że ks. Skarga bardzo długo czekał na rozpoczęcie tego procesu, ale Kościół cały czas o nim pamiętał. - Poświęcono mu ogromną liczbę prac, także krytycznych, omawiających jego życie i dokonania, jego ideały i zamierzenia, jego postawy i cnoty. Możemy powiedzieć, że przez cały ten czas, przez całe stulecia trwał swoisty „proces" prześwietlający postać Sługi Bożego - stwierdził kard. Dziwisz i zaznaczył, że z tego wszystkiego wyłonił się szlachetny kruszec głębokiej wiary, niezłomnej nadziei i miłosiernej miłości księdza Piotra.

Przypomnijmy, że ks. Piotr Skarga SJ żył w latach 1536-1612. Był najwybitniejszym kaznodzieją w dziejach dawnej Rzeczypospolitej oraz gorliwym obrońcą wiary, patriotą, filantropem, autorem słynnych „Kazań sejmowych". Święcenie kapłańskie otrzymał w 1564 r. Pracował m.in. w Pułtusku, Jarosławiu, Wilnie i Warszawie. W Krakowie zasłynął z założenia Arcybractwa Miłosierdzia Bogarodzicy, Banku Pobożnego, który udzielał bezprocentowych pożyczek i Skrzynki św. Mikołaja, która gromadziła posagi dla ubogich panien. Był autorem licznych dzieł religijnych, wśród których najbardziej znane na przestrzeni wieków są „Żywoty świętych".

O beatyfikację ks. Skargi od wielu lat modlą się i usilnie zabiegają polskie sodaliski i sodalisi. W środowiskach sodalicyjnych często odmawiana jest „Modlitwa za Ojczyznę" ks. Skargi.

- Myślę, że jedną z najważniejszych jego cech było głęboko zakorzenione chrześcijaństwo oraz patriotyzm. Był ogromnym orędownikiem jedności narodowej, ale rozumianej nie nacjonalistycznie. Rzeczpospolita była dla niego ojczyzną wielu narodów. Skarga dostrzega różnorodność, inną kulturę w Inflantach, inną Rusinów, widzi prawosławny Wschód. Skarga jest także heroicznym apostołem jedności Kościoła. Chce łączyć, rechrystianizować tereny północne i wschodnie Rzeczpospolitej. Nawraca, nie bez sukcesów, ogarnięte ideą złotej wolności szlacheckiej ówczesne elity. Piękne w jego nauczaniu jest łączenie umiłowania Kościoła i Ojczyzny - mówi w wywiadzie dla KAI ks. Krystian Biernacki SJ. Dodaje, że ks. Skarga mógłby w przyszłości zostać patronem parlamentarzystów i ubogich.