Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  „Gdzie chrzest, tam nadzieja”

„Gdzie chrzest, tam nadzieja”

„Gdzie chrzest, tam nadzieja”

 Pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja" w dniach 14 - 16 kwietnia odbyły się w Gnieźnie, Poznaniu i okolicach kościelno-państwowe obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W obchodach uczestniczył Episkopat Polski i biskupi z Polskiej Rady Ekumenicznej, delegacje Konferencji Biskupich z Europy, najwyższe władze Rzeczypospolitej z prezydentem i premierem oraz Korpus Dyplomatyczny. Każdego z tych dni Episkopat zbierał się dodatkowo na swym 372. zebraniu plenarnym.

Uroczystości rozpoczęły się 14 kwietnia na Ostrowie Lednickim, gdzie Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu. Biskupi, duchowni z różnych Kościołów, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy wspólnie odmówili Skład Apostolski, a później w modlitwie dziękczynnej dziękowali za „wszelkie dobro, którego na przestrzeni 1050 lat, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, doświadczył naród polski". - Dziś, gdy w 1050. rocznicę Chrztu Polski, sięgamy do wspólnych korzeni naszego życia z wiary, pragniemy jeszcze raz uświadomić sobie, że sakrament chrztu jest znakiem jedności, a zarazem usłyszeć i wspólnie powtórzyć, że chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę - mówił abp Polak.

Prymas Polski poświęcił odlany specjalnie na 1050. rocznicę Chrztu Polski dzwon „Mieszko i Dobrawa", którego piękny dźwięk zabrzmiał zaraz potem. Na zakończenie odśpiewano Bogurodzicę i hymn narodowy. W tym momencie na niebie pojawiły się myśliwce, które pozostawiły na niebie biało-czerwone smugi.

Następnie uroczystości przeniosły się do Gniezna, gdzie późnym popołudniem w katedrze uroczystej Mszy św. przewodniczył Legat Papieski, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. W Eucharystii wzięły udział najwyższe władze państwowe z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele.

- Jeśli więc dziś wspominamy z wdzięcznością polskiego księcia i jego poddanych, to także po to, aby we wspólnym dziękczynieniu ogarnąć całe nasze dzieje, aby objąć wszystkich ludzi, którzy, tutaj, na polskiej ziemi otrzymali łaskę chrztu świętego. Dzięki łasce chrztu potrafimy dawać samych siebie i służyć, czyli tracić swe życie dla drugich, aby wciąż zyskiwać je na nowo - mówił w homilii Prymas. Na koniec słowami Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego abp Polak wołał: „Najmilsi! Bądźcie spokojni i ufni! Wyrzućcie z serca wszelkie smutki, urazy, niechęci, zostawcie to wszystko tutaj, w świątyni. I wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody żywej, wyjdźcie z nadzieją, wiarą i miłością. To są skarby, które rozniesiecie stąd na miasto i archidiecezję, na Polskę całą, bo właśnie stąd szło na Polskę całą światło, miłość, wiara, pokój i jedność".

Pięknym ubogaceniem liturgii było wręczenie przez kard. Parolina krzyży misyjnych misjonarkom i misjonarzom, którzy niedługo wyjadą na misje. Krzyże misyjne przyjęło 37 kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich.

15 kwietnia uroczystości miały miejsce w Poznaniu. Poprzedziło je całonocne modlitewne czuwanie w poznańskiej farze przed Obrazem Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. W południe, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyły się obrady Zgromadzenia Narodowego. Po raz pierwszy w historii Polski Zgromadzenie Narodowe zebrało się poza Warszawą.

Historyczne orędzie z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski wygłosił prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że chrzest księcia Mieszka jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego. - Nie był, lecz jest. Bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo, aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty, nasz Jan Paweł II, kiedy mówił, że nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - mówił prezydent Duda.

 Po zakończeniu posiedzenia zgromadzeni wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl", skomponowanego specjalnie na tę uroczystość.

Wczesnym popołudniem ulicami Poznania przeszła kilkutysięczna procesja maryjna z Obrazem Nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej. Procesja nawiązywała do podobnych wydarzeń, jakie pół wieku temu, podczas uroczystości milenijnych, miały miejsce w Poznaniu.

O godz. 17.00 Legat Papieski kard. Pietro Parolin przewodniczył w katedrze poznańskiej uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce - z udziałem m. in. Prezydenta RP i jego małżonki, członków rządu, parlamentarzystów oraz delegacji Episkopatów Europy. Plac przed katedrą wypełniły tłumy wiernych.

Kard. Parolin pozdrowił zgromadzonych w imieniu Ojca Świętego Franciszka i zapewnił o jego duchowej bliskości i modlitwie. A odnosząc się do procesji z Obrazem Nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej powiedział, że jest to kolejne potwierdzenie, iż naród polski dostrzega obecność Maryi w swoich dziejach.

Homilię wygłosił przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki, który wezwał Polaków do wierności przyrzeczeniom chrztu. Po zakończeniu Mszy św. delegacja władz państwowych i kościelnych złożyła wieńce na grobach pierwszych władców Polski. Abp Stanisław Gądecki przekazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie, marszałkom Sejmu i Senatu oraz Prezes Rady Ministrów krzyże wykonane z drewna z wałów obronnych z grodu Mieszka I z 966 roku.

W sobotę 16 kwietnia na stadionie INEA w Poznaniu odbyło się wielkie święto ewangelizacji, w którym uczestniczyli wierni z całej Polski. Mszy św. o godz. 14.00 przewodniczył Legat Papieski kard. Parolin. W centrum ołtarza stanął krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz relikwie świętych i błogosławionych z 35 polskich diecezji. Eucharystia rozpoczęła się odśpiewaniem Bogurodzicy.

W homilii kard. Parolin podkreślił, że chrzest oznaczał dla narodu polskiego radykalny przełom mentalności i kultury. Przypominając, że cała Europa odnajduje swoje głębokie korzenie w kulturze wypływającej z chrześcijaństwa zaznaczył, iż Polska może to stwierdzić z podwójnego tytułu: ponieważ sama jej tożsamość jako narodu i jako podmiotu państwowego jest ściśle związana z jej wiarą katolicką.

Legat Papieski zachęcił Polaków do dziękczynienia Bogu za cenne dary: wiary, pokoju i stabilności granic, świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława oraz wielkich świętych: Jana Pawła II, Maksymiliana Kolbego i św. Faustyny Kowalskiej. Kardynał jednocześnie przestrzegł, aby nigdy nie traktować niczego jako osiągniętego raz na zawsze. Bywa bowiem, że narody, które w obliczu ogromnych tragedii dały dowody wierności i odwagi, świadcząc o swojej wierze i przezwyciężając prześladowania i przemoc, w chwilach mniej dramatycznych i na pewno pod pewnymi względami spokojniejszych i lepszych zatracają albo osłabiają radość przynależności do owczarni Chrystusa.

W trakcie Mszy św. dwie dorosłe, młode kobiety - Aleksandra i Roksana Anastazja - przyjęły sakrament chrztu świętego, a potem także bierzmowania i Komunii św.