Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Apel papieża Franciszka o zniesienie kary śmierci

Apel papieża Franciszka o zniesienie kary śmierci

Apel papieża Franciszka o zniesienie kary śmierci

 Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 21 lutego papież Franciszek zaapelował do rządzących o zniesienie kary śmierci.

Ojciec Święty zaznaczył, że przykazanie „nie zabijaj" ma wartość bezwzględną i obejmuje zarówno ludzi niewinnych, jak i sprawców przestępstw. - Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest właściwą okazją do promowania w świecie coraz bardziej dojrzałych form szacunku dla życia i godności każdej osoby. Nawet przestępca posiada nienaruszalne prawo do życia, dar Boga. Zwracam się z apelem do sumień rządzących, aby dążyli do osiągnięcia międzynarodowego konsensusu w sprawie zniesienia kary śmierci. I proponuję, by ci spośród nich, którzy są katolikami, dokonali odważnego i godnego naśladowania gestu, aby żaden wyrok nie został wykonany w czasie tego Świętego Roku Miłosierdzia. Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są dziś wezwani nie tylko do podjęcia działań na rzecz zniesienia kary śmierci, ale również na rzecz poprawienia warunków w więzieniach i poszanowania ludzkiej godności osób pozbawionych wolności - mówił Franciszek.

Do zniesienia kary śmierci nawoływał już św. Jan Paweł II. W encyklice Evangelium vitae wyraził nadzieję, że współczesne społeczeństwo może skutecznie zwalczać przestępczość, w tym najcięższe zbrodnie, bez uciekania się do kary śmierci. W orędziu na Boże Narodzenie 1998 r. Jan Paweł II powiedział: „Niech dzięki Bożemu Narodzeniu umocni się na całym świecie poparcie dla stosownych i pilnie potrzebnych działań, które położą kres produkcji zbrojeniowej i handlowi bronią, pozwolą strzec ludzkiego życia, znieść karę śmierci...".

           
W poprawkach Kongregacji Nauki Wiary do Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1998 r. czytamy: „Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. (...) Dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale" (nr 2267).