Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Zmarł ks. biskup Tadeusz Józef Zawistowski

Zmarł ks. biskup Tadeusz Józef Zawistowski

Zmarł ks. biskup Tadeusz Józef Zawistowski

 W wieku 85 lat zmarł 1 czerwca w Łomży bp Tadeusz Józef Zawistowski, biskup senior diecezji łomżyńskiej.

Był przyjacielem środowisk sodalicyjnych, zawsze życzliwym i wspierającym ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego, odnowiciela Sodalicji Mariańskich w Polsce. Często modlił się w kościele parafialnym w Bogutach i na miejscowym cmentarzu, przy grobie ks. Uszyńskiego.

Bp Zawistowski urodził się 16 stycznia 1930 r. w Sztabinie (obecnie diecezja ełcka). Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Czesława Falkowskiego w katedrze łomżyńskiej 3 lipca 1955 r. W maju 1973 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 czerwca 1973 r. z rąk Ojca Świętego Pawła VI w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: Laus Deo - Pax hominibus (Chwała Bogu - Pokój ludziom). 13 października 2007 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2006 r. przebywał na emeryturze, ale ciągle był aktywny duszpastersko.