Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Zakończenie Międzynarodowego Kongresu ruchów i stowarzyszeń

Zakończenie Międzynarodowego Kongresu ruchów i stowarzyszeń

Zakończenie Międzynarodowego Kongresu ruchów i stowarzyszeń

 Międzynarodowy Kongres ruchów i stowarzyszeń na temat rodziny zakończył się 24 stycznia w Rzymie. Rozmawiano przede wszystkim o treści Relatio Synodi, czyli końcowego dokumentu Synodu Biskupów o rodzinie z października ubiegłego roku.

W Kongresie wzięło udział 240 reprezentantów 82 ruchów i stowarzyszeń z 27 krajów świata. Z Polski przybyli Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele Ruchu Spotkania Małżeńskie. Podejmując tematykę zawartą w Relatio Synodi uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na słaby poziom parafialnego przygotowania narzeczonych do małżeństwa. W wielu parafiach narzeczeni nie otrzymują podstawowych informacji o małżeństwie jako sakramencie. W konsekwencji, będąc już małżonkami nie wiedzą czym jest sakramentalne małżeństwo i co oznacza Boże błogosławieństwo. Państwo Grzybowscy zaznaczyli, że  tradycyjne metody przekazu nauczania Kościoła w postaci konferencji i katechez są niewystarczające. Ich zdaniem, małżeństwa i przygotowujący się do małżeństwa potrzebują nie tylko wysłuchać, ale również przeżyć i doświadczyć w swoim życiu piękna miłości.

Podkreślano potrzebę kapłańskiego towarzyszenia duchowego i formacyjnego młodym małżeństwom, co jednak wymaga odpowiedniego przygotowania kapłanów i kleryków. Oni jednak często nie rozumieją potrzeby takiego towarzyszenia lub pojmują je w sposób nieadekwatny do potrzeb małżeństw. Zwrócono także uwagę na konieczność lepszej współpracy kapłanów i świeckich. Przy tym zagadnieniu warto odnotować głosy o potrzebie tworzenia dla małżeństw grup wsparcia przy parafiach i postulaty zmiany języka w katechezach, z uwzględnieniem pełniejszego mówienia o pięknie i bogactwie życia małżeńskiego, ale też o trudnościach małżeńskich i sposobach ich pokonywania.

Wielokrotnie bardzo dużo uwagi poświęcono niezwykle ważnej roli dziadków w rodzinie. Zauważono problem zagrożenia wynikający z rozszerzającej się ideologii gender. Własnymi świadectwami potwierdzano wartość naturalnego planowania rodziny. Przedstawiciele poszczególnych ruchów mówili o formacji małżeństw w ich wspólnotach. Ważne świadectwo dały osoby reprezentujące stowarzyszenie małżonków żyjących w separacji, które mówiły o wierności swoim sakramentalnym małżonkom, pomimo formalnej separacji lub rozwodu.

Irena i Jerzy Grzybowscy zwrócili uwagę na potrzebę kształtowania dojrzałości emocjonalnej narzeczonych i na fakt, że wielu z nich słabo zna siebie przed ślubem. Nie znają historii życia przyszłego małżonka, jego cech osobowości, a nawet nie wiedzą dlaczego chcą zawrzeć małżeństwo. Skutkiem są kryzysy już w pierwszych latach po ślubie. Grzybowscy zaznaczyli, że spadku liczby dzieci w rodzinach nie można tłumaczyć tylko trudnościami ekonomicznymi. Poważne powody tego zjawiska to konsumpcyjny styl życia i kryzysy więzi małżeńskiej.

Na koniec Kongresu abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, wymienił następujące punkty, które można potraktować jako podsumowanie obrad:

1. W naszych ruchach i stowarzyszeniach jesteśmy powołani do głoszenia nadziei. Przynosimy nadzieję, dając świadectwo Ewangelii Życia. Końcowy dokument synodalny powinien przynieść „wiosnę rodzinie".
2. Na Synodzie trzeba odkryć na nowo powołanie małżeństwa jako sakramentu, podkreślić trzeba powołanie małżeństwa i rodziny do świętości.
3. W ruchach i stowarzyszeniach dostrzega się wielorakie zranienia i zagrożenia i próbuje się im przeciwdziałać.
4. Konieczne jest odkrycie ogromnej roli Pisma Świętego i „lectio divina", czyli metody refleksji nad Pismem Świętym.
5. Centralnym punktem życia rodziny chrześcijańskiej jest Eucharystia. Do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. zaproszone są także małżeństwa rozwiedzione i żyjące w powtórnych związkach.
6. W sposób zdeterminowany trzeba walczyć o Bożą wizję małżeństwa z Księgi Rodzaju, o wizję rodziny opartej na więzi mężczyzny i kobiety, podkreślać nierozerwalność tej więzi.
7. Troszczyć się o rodziny zranione.

Rzymski Kongres odbywał się w ramach przygotowań do XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o rodzinie, który odbędzie się w Rzymie w październiku br. Elementem tych przygotowań są odpowiedzi poszczególnych środowisk na pytania, których celem jest poznanie stopnia przyjęcia Relatio Synodi (dokumentu końcowego Synodu z października ubiegłego roku).