Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  XV Dzień Papieski

XV Dzień Papieski

XV Dzień Papieski

 Pod hasłem „Jan Paweł II - Patron Rodziny" odbędzie się w niedzielę 11 października jubileuszowy - XV Dzień Papieski.

Już tradycyjnie w tym dniu organizowana jest zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Fundacja od 15 lat obejmuje opieką finansową i formacyjną blisko 2500 młodych osób, nazywanych często „Żywym Pomnikiem" św. Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już ponad 1000 studentów z 60 uczelni.

Podopieczni Fundacji przyznają, że wartość tego programu stypendialnego to nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych relacji z ludźmi z całej Polski, podczas corocznych wakacyjnych obozów integracyjno-formacyjnych, organizowanych w największych polskich miastach. Za otrzymane dobro stypendyści odwdzięczają się, m.in. pomagając na co dzień jako wolontariusze w hospicjach, domach opieki czy świetlicach dla dzieci.

Podczas Dnia Papieskiego jak zwykle organizowanych będzie wiele wydarzeń religijnych i kulturalnych, które przypomną nauczanie św. Jana Pawła II. W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" wręczy jedne z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim - nagrody TOTUS.

Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego biskupi polscy w specjalnym liście do wiernych piszą, że kryzys kulturowy i ideowy dotyczący człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym wzorze małżeństwa i rodziny. Sceptycyzm dotyczący nierozerwalnego i wiernego małżeństwa jest w wielu środowiskach tak wielki, że często unika się już używania pojęcia „małżeństwo". Zastąpiły je natomiast określenia typu „bycie w związku", „bycie partnerem" czy po prostu „bycie razem". Trudno doszukiwać się w nich kategorii „trwałości" czy „wierności".

„Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. Niejednokrotnie dzieje się to za przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa. W ten sposób młodzi ludzie odcinają się od źródła Bożego błogosławieństwa, które jest związane z sakramentem małżeństwa. Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków, jak i przyszłości Ojczyzny jawi się także odkładanie decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze zawodowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe jest także ograniczanie się wyłącznie do jednego dziecka, w sytuacji gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat kolejnych dzieci" - czytamy w liście Pasterzy Kościoła.

Jako poważny problem biskupi wymieniają również nieustanną propagandę ideologii gender, która wprowadza zamęt w kwestiach etyczno-moralnych i podważa sam akt stwórczy Boga.

Po raz kolejny podkreślają też, za papieżem Franciszkiem, że zapłodnienie in vitro jest niegodne człowieka. Tłumaczą, że każde ludzkie życie jest święte i jako takie powinno być przez wszystkich z radością przyjęte, jednak nie każdy sposób jego poczęcia może być uznany za moralnie dopuszczalny. Procedury in vitro - jak zaznaczają biskupi - nie można określić mianem leczenia niepłodności, gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Zamiast promocji technologii in vitro, Kościół zachęca do korzystania z naturalnych metod leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego, m.in. z naprotechnologii.

„Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach potrzebne są zakrojone na dużą skalę poważne badania naukowe nad przyczynami niepłodności, która wydaje się być zjawiskiem narastającym. Nie można wyłącznie leczyć skutków, nie znając prawdziwych przyczyn problemu przybierającego powoli rozmiar epidemii" - czytamy w liście biskupów na tegoroczny Dzień Papieski.