Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 Tradycyjnie od 18 do 25 stycznia potrwa organizowany już od ponad stu lat Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«" (J 4, 7).

W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach, np. w Warszawie, inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Organizatorzy zachęcają nas do medytacji fragmentu 4 rozdziału Ewangelii św. Jana z opisem spotkania Jezusa z Samarytanką. Środek dnia, największy upał. Jezus zmęczony i spragniony przychodzi do studni, która znajduje się w pobliżu samarytańskiego miasteczka Sychar. Prosi spotkaną Samarytankę o wodę, bo chce się napić. Kobieta ma czerepak, który umożliwia zaczerpnięcie wody. Jest ona u siebie, na swojej ziemi, studnia od wieków należy do jej ludu. Jezus jest natomiast Żydem, przybyszem, obcym na tym terenie. W dodatku Samarytanie i Żydzi żyją w konflikcie. Samarytanka przezwycięża jednak uprzedzenia i spełnia prośbę Jezusa. A potem sama prosi Go o wodę żywą. „Tekst ten podkreśla, że poznanie i zrozumienie własnej tożsamości usuwa lęk przed poznawaniem innych, ponieważ tożsamość innych nie jest wtedy postrzegana jako zagrożenie. Jeśli nie będziemy czuć się zagrożeni, będziemy mogli doświadczyć wzajemnego uzupełniania się: jedna osoba czy kultura przestanie nam wystarczać! Słowa „daj mi pić" pozwalają myśleć o komplementarności: picie wody z czyjejś studni jest bowiem pierwszym krokiem, aby doświadczyć czyjegoś sposobu bycia. Prowadzi to do wymiany darów, które wzbogacają wszystkich. Gdy odrzuca się dary innych, wyrządza się krzywdę sobie, społeczeństwu i Kościołowi" - czytamy w materiałach przygotowanych na tegoroczny Tydzień Modlitw.

W tym roku w trakcie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się bardzo ważne wydarzenie ekumeniczne. 20 stycznia w Warszawie przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpiszą wspólny list - apel o świętowanie niedzieli. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego dokument podpisze abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.