Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Św. Grzegorz z Nareku nowym doktorem Kościoła

Św. Grzegorz z Nareku nowym doktorem Kościoła

Św. Grzegorz z Nareku nowym doktorem Kościoła

 Św. Grzegorz z Nareku (ok. 950 - ok. 1005) będzie nowym doktorem Kościoła. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał już papież Franciszek.

Św. Grzegorz z Nareku to jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich. Po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił funkcję wychowawcy i profesora mnichów w klasztorze w Nareku (dziś jest to wschodnia Turcja). Zyskał opinię mistrza życia kontemplacyjnego. Jest autorem m.in. „Księgi pieśni żałobliwych" - perły poezji ormiańskiej i jednocześnie arcydzieła literatury mistycznej. Będzie już 36 doktorem Kościoła. Ten tytuł kojarzy się z napisaniem i obronieniem doktoratu, ale w rzeczywistości oznacza coś zupełnie innego. Nie trzeba być osobą wykształconą teologicznie, żeby zostać doktorem Kościoła. Nie trzeba nawet umieć pisać, liczy się bowiem treść dawanego przekazu, a nie forma jego utrwalenia.

Przez wieki różni święci pozostawiali i pozostawiają do dziś po sobie nieraz niezwykle bogate nauczanie. Jest ono bardzo cenne, ciekawe, warto je poznać. Jednak spośród całej tej bogatej spuścizny Kościół co jakiś czas wyróżnia nauczanie niektórych świętych, które jego zdaniem jest szczególnie wartościowe i w sposób wyjątkowo trafny opisuje naszą wiarę i tajemnicę Boga. Świętym, których nauczanie zostało tak właśnie ocenione, papież nadaje tytuł doktora Kościoła (uczonego, nauczyciela Kościoła).

Warunkami, aby ktoś w ogóle mógł być rozpatrywany jako kandydat do tego tytułu są: wybitna doktryna i świętość życia. Nauczanie musi być całkowicie zgodne z prawdą objawioną w Piśmie św. i Tradycji Kościoła. Dodatkowo ważne jest zawarte w tym nauczaniu rozjaśnienie niezbyt zrozumiałych dotąd treści Objawienia, wyjaśnienie wątpliwości. Koniecznym warunkiem jest również osobista świętość nauczającego. Dyskwalifikujący jest rozdźwięk między życiem, a nauczaniem.

Oznacza to, że szczególnie warto poznać życie i nauczanie doktorów Kościoła. Tym bardziej, że wielu z nich opisuje swoje doświadczenia mistyczne, czyli, mówiąc najogólniej, przeżycie bezpośredniej łączności z Bogiem. Dokonuje się ono dzięki współpracy z łaską Bożą, która uzdalnia człowieka do poznania Boga w sposób nadprzyrodzony przez miłość. Często to właśnie opis tych doświadczeń jest nową jakością, którą doktor Kościoła niejako „dokłada" do dotychczasowego nauczania Kościoła.

Z ogłoszonych dotychczas doktorów Kościoła, ci najbardziej znani, to m.in: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Teresa Wielka, św. Jan od Krzyża, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), św. Hildegarda z Bingen, św. Katarzyna Sieneńska, św. Antoni Padewski, św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn, św. Albert Wielki.