Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Październik - miesiąc różańcowy

Październik - miesiąc różańcowy

Październik - miesiąc różańcowy

 Rozpoczął się październik, miesiąc różańcowy.

Różaniec święty wprowadza nas w najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Jego Matki. Każdą dziesiątkę różańca rozpoczyna modlitwa Ojcze nasz, a kończy uwielbienie Trójcy Świętej. Pomiędzy nimi powtarzamy modlitwę Zdrowaś Maryjo. Co znaczą słowa, które wtedy wypowiadamy?

Widzimy ewangeliczną scenę Zwiastowania, w której Archanioł Gabriel zwraca się do Maryi słowami: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1,28). Potem słyszymy słowa św. Elżbiety wypowiedziane pod natchnieniem Ducha św. w scenie Nawiedzenia: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Łk 1,42). Na słowach wypowiedzianych podczas tych dwóch spotkań zbudowana jest modlitwa Zdrowaś Maryjo. Na koniec dodajemy jeszcze prośbę do Maryi, aby modliła się o zbawienie nas, grzeszników.

Warto wiedzieć, jaka konkretna treść kryje się za słowami tej modlitwy. Na początku mówimy Zdrowaś Maryjo, co oznacza po prostu Bądź pozdrowiona, Maryjo, albo nawet Witaj, Maryjo! Następnie Archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski. Była bowiem bez grzechu, wypełniona nadprzyrodzonym życiem Bożym. Św. Tomasz z Akwinu słowa Gabriela sparafrazował w ten sposób: „Składam Tobie hołd, gdyż pozostajesz w większej zażyłości z Bogiem niż ja - Pan bowiem jest z Tobą". Możemy więc przyjąć, że to właśnie przez Maryję mamy najlepszy i błogosławiony dostęp do Boga. Dlatego, że Pan Bóg jest z Nią.

Słowa Gabriela są hołdem uwielbienia złożonym Matce Bożej przez niebo, natomiast słowa Elżbiety to pierwsze uwielbienie Maryi wypowiedziane przez człowieka. Błogosławiona jesteś..., czyli po prostu szczęśliwa jesteś. Należy jednak pamiętać, że słowo błogosławiony ma bogatsze znaczenie niż szczęśliwy. Błogosławiony jest człowiek, który znalazł się w zasięgu oddziaływania szczególnej łaski Boga. Jego szczęście ma swoje źródło w Bogu i wykracza daleko ponad doczesność.

Bardzo znaczące są słowa Elżbiety: błogosławiony owoc żywota Twojego. Elżbieta dostrzega i wypowiada fakt, że Maryja jest Matką Syna Bożego. Składa hołd Matce swego Pana. W modlitwie Zdrowaś Maryjo, za wzorem św. Elżbiety, również my składamy hołd Maryi i wysławiamy naszego Pana i Zbawiciela - błogosławiony owoc żywota Maryi.

Na koniec prosimy Matkę Bożą, aby modliła się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Teraz, bo właśnie tu i teraz wypełniamy, lub nie, wolę Boga. W godzinę śmierci, bo od niej zależy nasza wieczność.