Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

 O poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli zaapelowali biskupi Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Przypominają oni, że niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być dniem modlitwy i świętowania, który wypełnia Boże przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Autorzy zwracają jednak uwagę, że obecnie niedziela traci swój wyjątkowy charakter. „Staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. Praca ponad miarę odbiera jej sakralny charakter. Coraz częściej chrześcijanie są zmuszani do rezygnowania z udziału w niedzielnych nabożeństwach. A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także - jako chrześcijanin - do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą" - czytamy w liście.

Pasterze Kościołów w Polsce apelują do wszystkich chrześcijan w naszej ojczyźnie, by na nowo odkryli wartość dnia Pańskiego jako dnia wspólnotowego świętowania w duchu wiary. Deklarują swoje poparcie dla wszelkich inicjatyw społecznych, które mają na celu zachowanie świątecznego wymiaru niedzieli, przywracanie w przestrzeni społecznej jej uroczystego charakteru oraz troskę o zgodne z chrześcijańskim duchem formy niedzielnego wypoczynku.

„Pragniemy przy tym podkreślić - piszą Pasterze - że szanujemy inne rozumienie dnia świętego. Dlatego kierujemy nasz apel także do tych, od których zależy społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce: apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej; apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne; apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie uregulowania prawne, które uszanują w naszej ojczyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku i świętowania; apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak aby człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami; apelujemy wreszcie do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny pożytek należnego odpoczynku i świętowania - dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa."

Apel podpisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Uroczystość podpisania Apelu odbyła się 20 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie i stanowiła jedno z głównych wydarzeń tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.