Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla francuskiego tygodnika La Vie

Kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla francuskiego tygodnika La Vie

Kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla francuskiego tygodnika La Vie

 W wywiadzie dla francuskiego tygodnika La Vie kard. Gerhard Müller, prefekt  Kongregacji Nauki Wiary, podkreślił, że nauczanie Kościoła nie jest jakąś teorią, ale opiera się na wierności Słowu Bożemu.

- Małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, rzeczywistością obiektywną. Kościół nie może zmieniać sakramentalności małżeństwa: ślubuje się w nim wierność aż do śmierci - podkreślił kard. Müller. Przypomniał, że głównym celem synodu o rodzinie nie jest dyskusja o problemie rozwodników w nowych związkach, ale potwierdzenie roli małżeństwa jako fundamentu społeczeństwa i wspólnoty Kościoła. - Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że skupimy się na tej konkretnej kwestii, zapominając o tym, co istotne - stwierdził prefekt watykańskiej kongregacji. Przyznał, że pójście na kompromis byłoby dla wszystkich łatwym rozwiązaniem, nie można jednak dostosowywać nauczania Kościoła do oczekiwań naszych zeświecczonych krajów, ani zaakceptować chrześcijaństwa powierzchownego, które rozpowszechniło się w wielu krajach Europy. - Takie powierzchowne chrześcijaństwo rzutuje na poglądy i zachowania osób, które przyjęły chrzest, ale nie przyjmują istoty chrześcijańskiej wiary - mówił kard. Müller.