Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Apel o modlitwę w intencji pokoju oraz w intencjach uchodźców

Apel o modlitwę w intencji pokoju oraz w intencjach uchodźców

Apel o modlitwę w intencji pokoju oraz w intencjach uchodźców

 O modlitwę w intencji pokoju na świecie oraz w intencjach uchodźców apeluje Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

W specjalnym komunikacie biskupi piszą, że Jezus Chrystus wzywa każdego z nas - szczególnie w obecnym czasie, gdy tak wielu uchodźców przeżywa dramat wojen i niebezpieczeństwa utraty życia - do przyjścia im z pomocą, do chrześcijańskiej gościnności. Przede wszystkim ważna jest modlitwa o pokój oraz w intencji uchodźców i wszystkich tych, którzy opiekują się nimi. Jednak naszej modlitwie powinno towarzyszyć czynne zaangażowanie. „Główny wysiłek świata powinien zmierzać w kierunku wygaszenia konfliktów, na skutek których ludzie są zmuszeni ratować się ucieczką z własnego kraju. Dlatego konieczna jest pomoc tym, którzy cierpią z powodu wojen w krajach ich pochodzenia. Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd pomóc uchodźcom m.in. w Sudanie, Nigerii, Egipcie, Libanie, Syrii oraz w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują w swoich diecezjach zbiórki funduszy na pomoc uchodźcom, z której korzystają nie tylko chrześcijanie. Wyrażamy wdzięczność katolikom w Polsce, którzy w samym tylko 2014 r. przekazali ponad 5 mln zł na pomoc uchodźcom. Dzięki temu wsparciu objęto pomocą kilkaset tysięcy osób potrzebujących. Przykładem konkretnych działań są kuchnie prowadzone przez instytucje kościelne w Syrii i w Iraku, które wydają dziennie kilka tysięcy posiłków lub utrzymywane obozy dla uchodźców"  - czytamy w komunikacie.

Biskupi podkreślają, że w zakresie konkretnej pomocy uchodźcom w Polsce główna inicjatywa i odpowiedzialność spoczywa na barkach władzy świeckiej. Ona jest bowiem stroną zapraszającą i ona też powinna zagwarantować kontrolę, bezpieczeństwo i podstawowe świadczenia dla uchodźców. Strona kościelna, jak zaznaczają biskupi, „nie wyobraża sobie działania w tej materii na własną rękę, bez współpracy z władzami świeckimi."

Na zakończenie komunikatu Prezydium KEP zapewnia, że „Kościół katolicki w Polsce  - w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia wezwany do świadczenia pomocy innym ludziom - z całą pewnością zrobi dla uchodźców wszystko, co w jego mocy, aby ulżyć ich dramatycznej sytuacji. Nie zapominamy bowiem o tym, że my sami byliśmy uchodźcami i gośćmi w obcych krajach i ostatecznie jesteśmy tylko ‹gośćmi› na tej ziemi (Ps 39,13; 119,19)."