Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Apel zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych

Apel zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych

Apel zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych

 Zespół KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych zaapelował do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zweryfikowanie decyzji podjętej w sprawie prof. Bogdana Chazana i przywrócenie go na stanowisko dyrektora szpitala Świętej Rodziny w Warszawie.

W apelu czytamy m.in. o tym, że do przewodniczącego Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych dociera wiele głosów osób, które nie mogą zaakceptować decyzji ws. prof. Chazana, jako niesprawiedliwej i krzywdzącej. Członkowie Zespołu przypominają też tekst Rezolucji Rady Europy nr 1763 z 7 października 2010 r. mówiący o tym, że żadna osoba ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji.

„Prawo państwowe nie może zmuszać nikogo, w tym lekarza, do podejmowania działań wbrew własnemu sumieniu. Jeśli taki przymus występowałby, to mielibyśmy wówczas do czynienia z prawem nieludzkim, prawem depczącym wolność człowieka i jego przyrodzoną godność. Taka praktyka to domena reżimów totalitarnych, które chcą zawładnąć sumieniami obywateli i nigdy nie powinna mieć miejsca w społeczeństwach, które pretendują do nazywania siebie społeczeństwami demokratycznymi. Decyzja Pani Prezydent została odebrana jako niebezpieczny precedens w kraju demokratycznym - sygnał, że za postępowanie zgodne z własnym sumieniem można w Polsce stracić pracę. Prawo do sprzeciwu sumienia - zwłaszcza gdy chodzi o tak ważne kwestie jak życie i śmierć drugiego człowieka - powinno być zawsze respektowane przez władzę publiczną i należycie przez nią chronione" - piszą autorzy apelu.

W dalszej części podkreślają, że prof. Bogdan Chazan kierował placówką o szczególnej nazwie, bo Szpitalem im. Świętej Rodziny, co zapewne uznał za okoliczność jednoznacznie moralnie zobowiązującą go do ratowania życia, które dla człowieka wierzącego jest święte. „Trudno sobie wyobrazić - czytamy w apelu - by w szpitalu, który nosi takie imię, dokonywano aborcji, a więc pozbawienia życia dziecka jeszcze nienarodzonego. Jak wiadomo, prof. Bogdan Chazan wychodzi w swojej praktyce medycznej z założenia, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej w przypadku ciąży ma on przed sobą dwoje pacjentów: matkę i dziecko. I oboje muszą podlegać tej samej opiece medycznej, której celem - zgodnie z przysięgą Hipokratesa - jest ratowanie życia człowieka. Zwolnienie Pana Profesora z funkcji dyrektora placówki zdrowia jest ceną, jaką zapłacił on za ratowanie życia, do czego zobowiązywało go jego sumienie".

Apel podpisali bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz ks. prof. Stanisław Warszeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych.

W odpowiedzi na apel prezydent Warszawy stwierdziła, że zmiana stanowiska w sprawie prof. Chazana „nie następuje".