Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Zakończyła się wizyta polskich biskupów w Watykanie

Zakończyła się wizyta polskich biskupów w Watykanie

Zakończyła się wizyta polskich biskupów w Watykanie „Ad limina Apostolorum”

 Na zakończenie papież Franciszek spotkał się z wszystkimi biskupami, którzy przybyli do Rzymu. W swoim wystąpieniu, które wręczył na piśmie biskupom, Ojciec Święty nawiązał do zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II. Stwierdził, że papież - Polak towarzyszy nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Zaapelował o jedność i pokój pomiędzy pasterzami Kościoła w Polsce.

Odnosząc się do spotkań z poszczególnymi grupami polskich hierarchów Franciszek podkreślił, że „Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej". Ojciec Święty powiedział jednak, że dostrzec można również pewne osłabienie w różnych aspektach życia chrześcijańskiego w naszej ojczyźnie. „Potrzeba rozeznania, poszukiwania przyczyn i sposobów zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, takimi jak na przykład idea niczym nieskrępowanej wolności, tolerancja wroga lub nieufna względem prawdy czy niezadowolenia ze sprzeciwu Kościoła wobec panującego relatywizmu" - napisał papież.

Sporo miejsca Franciszek poświęcił tematowi rodziny. Wskazał, że współczesna mentalność powoduje łatwość uciekania się do rozwodu lub faktycznej separacji. Wezwał więc duszpasterzy, aby w tej sytuacji zastanowili się, jak pomóc ludziom żyjącym w takiej sytuacji, żeby „nie czuli się wykluczeni z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, w jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili wiary i wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześcijańskiego". Papież zachęcił również do udoskonalenia przygotowania młodych do małżeństwa. „Niech rodziny zawsze znajdą w duszpasterzach wsparcie autentycznych ojców i przewodników duchowych, którzy będą je chronili przed zagrożeniami negatywnych ideologii i pomagali im stawać się silnymi Bogiem i Jego miłością" -  czytamy w papieskim liście.

„Perspektywa najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie w 2016 roku, każe mi myśleć o młodych, którzy - wraz ze starszymi - są nadzieją Kościoła" - napisał dalej Franciszek. Zachęcił biskupów, aby wychodzili naprzeciw tęsknocie młodych „za czymś głębszym, co dowartościowałoby w pełni ich osobowość". Taką szansę papież widzi np. w uczestnictwie w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, wolontariacie w dziełach miłosierdzia i w katechezie. „Wiem, że w Polsce uczestniczy w niej większość uczniów w szkołach. Osiągają oni dobrą znajomość prawd wiary. Jednakże religia chrześcijańska nie jest abstrakcyjną wiedzą, ale egzystencjalną znajomością Chrystusa, osobistą relacją z Bogiem, który jest miłością. Być może trzeba położyć większy nacisk na kształtowanie wiary przeżywanej jako relacja, w której doświadcza się radości bycia kochanym i zdolnym do kochania" - napisał do biskupów papież.

Poruszył też kwestię powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W jego opinii, chociaż w Polsce sytuacja powołaniowa jest raczej stabilna, to jednak cały czas trzeba modlić się o powołania oraz starać się do dobre przygotowanie alumnów do kapłaństwa.

Papież prosił także polskich hierarchów, żeby byli blisko ubogich. „Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli «wyobraźnię miłosierdzia» i zawsze ją praktykowali" - napisał papież Franciszek.