Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Wizyta w Stolicy Apostolskiej

Wizyta w Stolicy Apostolskiej

Wizyta w Stolicy Apostolskiej

 Od 1 do 8 lutego polscy biskupi odbędą wizytę w Stolicy Apostolskiej zwaną „Ad limina Apostolorum". Oczekiwane jest specjalne przesłanie papieża Franciszka dla Kościoła w Polsce.

„Ad limina Apostolorum" oznacza „do progów Apostołów". Tym wyrażeniem pierwotnie określano pielgrzymki wiernych do grobów świętych Piotra i Pawła. Z czasem nałożony został na biskupów obowiązek odbywania wizyt „Ad limina", w czasie których składają Stolicy Apostolskiej sprawozdanie ze stanu swoich diecezji. Obecnie istnieje reguła, że takie wizyty odbywają się mniej więcej co 5 lat, ale poprzednia wizyta „Ad limina" polskich hierarchów miała miejsce 8 lat temu, na początku pontyfikatu Benedykta XVI.

Każda diecezja przygotowała obszerny dokument, który w ponad dwudziestu rozdziałach opisuje różne dziedziny życia diecezji. Rozdziały dostosowane są do struktury Kurii Rzymskiej i każdy odpowiada jednej z dykasterii. Dokument został już wcześniej przesłany do Watykanu.

Program pobytu biskupów jest niezwykle intensywny. Przewiduje odwiedziny watykańskich kongregacji oraz kilkunastu papieskich rad i innych watykańskich urzędów. Wszyscy biskupi, podzieleni na trzy grupy, złożą wizytę w sześciu Kongregacjach: Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Biskupów, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz w Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Oczywiście biskupi spotkają się w grupach i wszyscy razem z papieżem Franciszkiem.

Polscy hierarchowie odprawią też Msze św. w czterech bazylikach większych Rzymu.