Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ

Proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ

Proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ

 8 grudnia w Krakowie rozpocznie się proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ. Przysługuje mu już tytuł Sługi Bożego.

23 października metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podpisał Edykt, w którym zwrócił się do wszystkich wiernych Kościoła krakowskiego o przekazanie do Kurii Krakowskiej wszelkich dokumentów mających jakikolwiek związek lub dotyczących ks. Piotra Skargi SJ. Jest to pierwszy, formalny krok zmierzający do otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Pierwsza, uroczysta sesja procesu odbędzie się 8 grudnia br. w Domu Arcybiskupów Krakowskich.

„Wyrażając Bogu wdzięczność za ten dar, proszę, abyśmy poinformowali o tym naszych wiernych i przyjaciół oraz abyśmy zintensyfikowali nasze modlitwy w intencji beatyfikacji. Niech Ojciec Skarga, wybitny kaznodzieja i patriota, stanie się też naszym patronem i orędownikiem, a jak za życia inspirował wielu do służby Bogu, tak niech i teraz wskazuje nam drogę jeszcze większej doskonałości" - napisał w specjalnym liście o. Jakub Kołacz SJ, prowincjał Prowincji Polski Południowej Jezuitów.

Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce była środowiskiem, które mocno zabiegało o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego autora słynnych Kazań Sejmowych. W 2012 r. Federacja SM wystosowała do ówczesnego prowincjała o. Wojciecha Ziółka SJ list, w ktorym czytamy m.in: „Sodalicje Mariańskie w Polsce wyrażają głębokie pragnienie wyniesienia do chwały ołtarzy wielkiego Polaka, ks. Piotra Skargi. Jego nauczanie oraz zaangażowanie w dzieła dobroczynne, w życie Kościoła, państwa i narodu polskiego są nam znane. Uważamy, że kazania ks. Piotra Skargi są nadal bardzo aktualne, jak aktualna jest troska o dobro wspólne każdego chrześcijanina. Codziennie odmawiana modlitwa w intencji Ojczyzny według jego tekstu w naszym środowisku sodalicyjnym, jak i w wielu polskich kościołach świadczy o potrzebie upowszechniania i doceniania całego dziedzictwa ks. Piotra Skargi".

Trumna z ciałem Sługi Bożego Piotra Skargi SJ spoczywa w krypcie pod ołtarzem kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.

Przypominamy tekst modlitwy za Ojczyznę ułożony przez ks. Piotra Skargę:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen