Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  O zaangażowaniu polskich katolików świeckich

O zaangażowaniu polskich katolików świeckich

O zaangażowaniu polskich katolików świeckich

 O zaangażowaniu polskich katolików świeckich w nową ewangelizację mówił, przed Papieską Radą ds. Świeckich podczas wspomnianej wizyty „Ad limina", abp Józef Kupny.

            Metropolita wrocławski podkreślił dynamiczny rozwój ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. Zastrzegł, że ulegają one niekiedy przeobrażeniom i tracą liczbę swoich członków, szczególnie wśród znanych i tradycyjnych ruchów. Jednak w ich miejsce powstają nowe, niektóre z nich mają charakter diecezjalny i nie są nawet rejestrowane w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. - Działają prężnie i mocno angażują się w nową ewangelizację. Świeccy wychodzą na ulice i przeprowadzają różne akcje. Co jest charakterystyczne nie są one inspirowane przez kapłanów, ale duchowni ich wspierają i im towarzyszą. To oni w głównej mierze biorą na siebie ciężar nowej ewangelizacji. Stanowią wielką podporę i nadzieję dla Kościoła w Polsce. Ruchy i stowarzyszenia są wielkim skarbem Kościoła w Polsce, w tym tak zasłużone jak na przykład liczący ponad milion członków Żywy Różaniec - mówił metropolita wrocławski, który jest delegatem ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich KEP.