Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Lidia Dudkiewicz redaktorem tygodnika "Niedziela"

Lidia Dudkiewicz redaktorem tygodnika "Niedziela"

Lidia Dudkiewicz redaktorem tygodnika "Niedziela"

 Lidia Dudkiewicz została nowym redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego „Niedziela".

Zastąpiła na tym stanowisku ks. inf. Ireneusza Skubisia, który był szefem pisma przez rekordowo długi okres - 33 lata. Teraz otrzymał tytuł honorowego redaktora naczelnego „Niedzieli". Nową redaktor naczelną mianował metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. W trakcie Mszy św. w redakcji tygodnika powiedział, że „Kościół i media muszą iść razem, aby pełnić służbę na rzecz człowieka". Podkreślił, że okres przymusowego milczenia i cenzury „Niedzieli" w okresie komunistycznym był zamachem na wolność słowa i bolesnym doświadczeniem dla tego pisma. Zwracając się bezpośrednio do pracowników tygodnika przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 2000 r. do dziennikarzy: „Abyście zachowali wolność myślenia i trzeźwy osąd rzeczywistości. Bądźcie wierni prawdzie! Niech blask prawdy przenika waszą służbę człowiekowi, Kościołowi i światu!".

Lidia Dudkiewicz podziękowała metropolicie częstochowskiemu za nominację, zaufanie i odwagę. - Czuję sama, że jestem w rękach Boga i w rękach Maryi - stwierdziła. Dotychczas była zastępcą redaktora naczelnego „Niedzieli" i sekretarzem redakcji. Dała się poznać jako osoba ogromnie pracowita, kompetentna, rzetelna, lubiana i ceniona przez zespół. Posiada wielką umiejętność harmonijnego łączenia profesjonalizmu zawodowego z przyjaznym, pełnym miłości i serdeczności podejściem do drugiego człowieka, w tym podwładnego. To przede wszystkim ona kontaktuje się z zewnętrznymi autorami „Niedzieli", przez jej ręce przechodzą wszystkie teksty, które cierpliwie redaguje i przygotowuje do druku. Ma imponującą wiedzę o Kościele i mediach.   

Jest bardzo znaną osobą nie tylko w środowisku częstochowskim, ale w całym polskim Kościele. Pełni funkcję konsultorki Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, jest damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Studiowała teologię, ukończyła oligofrenopedagogikę oraz podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Dziennikarstwo to jej ogromna pasja i szczególny rodzaj powołania. Katolickie media widzi jako znak sprzeciwu wobec tzw. nowoczesnego świata, narzucającego konsumpcyjny model życia, zagłuszającego głos sumienia, wykreślającego Boga z życia publicznego. W „Niedzieli" pracuje od 1981 r., kiedy to wznowiono wydawanie tygodnika po 28 - letniej przerwie. Była wtedy pierwszym po redaktorze naczelnym pracownikiem zatrudnionym w „Niedzieli".