Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  Jasna Góra - obrady biskupów diecezjalnych

Jasna Góra - obrady biskupów diecezjalnych

Jasna Góra - obrady biskupów diecezjalnych

 Na Jasnej Górze odbyły się 25 sierpnia obrady biskupów diecezjalnych, w których wziął także udział nowy sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Biskupi zajęli się m.in. wstępnym projektem dokumentu na temat statusu embrionu ludzkiego oraz eksperymentów na ludzkich embrionach. Projekt przedstawił abp Henryk Hoser. Zaznaczył, że bioetyka katolicka oparta jest na mocnym fundamencie antropologicznym, faktach naukowych i uznaje człowieczeństwo ludzkiego bytu od momentu poczęcia. Domaga się ochrony życia jako jednego z podstawowych praw człowieka. Niestety istnieje także bioetyka laicko - liberalna, która - jak tłumaczył abp Hoser - opiera się na niejasnych, niedopracowanych pojęciach i kryteriach. Jest przy tym bardzo zmienna, zawiera dużo różnych punktów widzenia i nie potrafi ustalić statusu i człowieczeństwa ludzkiego embrionu.

Hierarcha negatywnie ocenił projekt ustawy o leczeniu niepłodności, który został niedawno zaprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia. Według abp. Hosera jest to najgorszy z projektów ustawy bioetycznej, jakie zostały do tej pory przygotowane. Ogranicza się tak naprawdę tylko do regulacji zasad stosowania procedury in vitro i czyni to w sposób skrajnie liberalny, nie stosując jakiejkolwiek ochrony życia ludzkiego na etapie embrionalnym. W dodatku nie jest zgodny z Konstytucją RP, która zawiera gwarancje ochrony ludzkiego embrionu.

Biskupi rozmawiali również o utworzeniu przez Kościół w Polsce kilku regionalnych centrów ochrony dziecka pokrzywdzonego na skutek przestępstw pedofilii ze strony duchownych. Centra będą udzielać wsparcia i specjalistycznej pomocy ofiarom przestępstw seksualnych, których sprawcami byli duchowni. - Do centrów będzie mógł zgłosić się każdy, kto jest ofiarą i tam otrzyma najpierw odpowiednią informację i pomoc w zakresie jego statusu prawnego, dalszego postępowania, leczenia i odpowiedniej terapii - mówił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Hierarchowie opracowali specjalne przesłanie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które zostanie ogłoszone 31 sierpnia. Wówczas w Gliwicach odbędzie się wspólna rocznicowa modlitwa z udziałem przewodniczących Episkopatów Polski i Niemiec. - Istotą dokumentu będzie wezwanie o pokój na świecie, które płynie z okazji rocznicy tej strasznej wojny, jaką była II wojna światowa - podkreślił abp Gądecki.