Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

 4 czerwca w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich debatować będzie na temat: „Posłani, aby odnowić świat". O. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich zapowiada, że głównym celem Kongresu jest uwrażliwienie świeckich na potrzebę apostolstwa w świecie. - Duża część polskich katolików chętnie angażuje się we własnym ruchu oraz na terenie kościelnym, zapominają jednak o tym, że zasadniczym celem apostolstwa świeckich jest zewnętrzny świat i do niego właśnie zostali posłani - mówi o. Schulz. Dlatego podstawowym wątkiem Kongresu będzie: „Obecnie pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijaństwo i chrześcijan wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii, ku odkrywaniu pozytywnej wizji naszej aktywności - odnowienia tego świata w duchu Ewangelii, przemieniania go z Chrystusem" - zapowiadają organizatorzy Kongresu.

W referatach będzie mowa m.in. o apostolstwie w pracy zawodowej, zaangażowaniu społecznym ruchów, trosce o ubogich i znaczeniu rodziny jako podstawowego miejsca formacji chrześcijańskiej. Jeden z głównych referatów wygłosi sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak. Powie o tym, „Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tyle zła?".

Zdaniem o. Schulza w ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie działalności polskich ruchów i stowarzyszeń katolickich. Sprzyja temu z pewnością istotny akcent na nową ewangelizację, jaki kładzie obecnie Kościół i papież Franciszek, w którego duchowości członkowie ruchów doskonale się odnajdują i znajdują w niej inspirację.


W Polsce jest obecnie 150 ruchów i stowarzyszeń katolickich na szczeblu ogólnokrajowym i ponad tysiąc na szczeblu lokalnym.

Kongres ma być dziękczynieniem za posługę św. Jana Pawła II, który bardzo promował ruchy i pomagał im się rozwijać. Spotkanie ma także być poszukiwaniem nowych inspiracji do pracy ruchów. „Pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijan i chrześcijaństwo wyrugować z życia społecznego, ku odkrywaniu naszej aktywności w odnowieniu tego świata w duchu Ewangelii, przemienianiu go z Chrystusem. Stąd hasło Kongresu: Posłani, aby odnowić świat. (...) Nasze wspólne Spotkanie jest zawsze okazją do doświadczenia jedności między nami, która realizuje się pośród różnorodności oraz pogłębienia wzajemnych więzi między animatorami różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich" - czytamy w Przesłaniu na IV Kongres podpisanym przez abp. Józefa Kupnego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz o. Adama Schulza SJ, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

O godz. 10.30 w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (ul. Hozjusza 2) zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna ruchów za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. W trakcie Eucharystii uczestnicy odmówią Akt oddania ruchów Maryi.

Dalszy program Kongresu przedstawia się następująco.

Wystąpienia:

- Jak ruchy uświęcają i przemieniają ten świat? - o. Adam Schulz SJ

- Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tak wiele zła? - abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński

- Praca zawodowa jako apostolstwo - Rudolf Kałwak, Ruch Focolari

- Rodzina podstawowym miejscem formacji chrześcijańskiej - Beata i Tomasz Strużanowscy, Kościół Domowy, Ruch Światło-Życie

- Zaangażowanie społeczne ruchów przejawem troski o ubogich - abp Józef Kupny

- Modlitwa o owocność apostolstwa ruchów - bp Józef Górzyński

- Uroczyste przekazanie Programu Apostolskiego Ruchów uczestnikom Kongresu
u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Sodalicja Mariańska będzie oczywiście obecna na Kongresie, a jej wkładem we wspólne dzieło organizacji spotkania jest przygotowanie i druk druk aktu zawierzenia Matce Bożej, który to akt zostanie złożony podczas uroczystej Mszy św. Oprócz tego Sodalicja przygotuje posiłek dla 700 uczestników Kongresu.