Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot

III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot

III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot

 W dniach 20 - 22 listopada 2014 r. odbędzie się w Rzymie III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot.

Na miejsce obrad wybrano Papieskie Kolegium Międzynarodowe Maria Mater Ecclesiae (Maryja Matka Kościoła). Hasło spotkania to słowa: „Radość Ewangelii: radość misyjna", nawiązujące do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka. Na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Świeckich w kongresie wezmą udział przedstawiciele najbardziej rozpowszechnionych w świecie ruchów i wspólnot o charakterze międzynarodowym, uznanych już przez Radę za międzynarodowe stowarzyszenia wiernych lub pozostające w stałym dialogu z Radą. Poprzednie kongresy z 1998 r. i 2006 r. związane były ze spotkaniami nowych rzeczywistości kościelnych z papieżami (św. Janem Pawłem II i Benedyktem XVI) i miały na celu wspólną refleksję nad najbardziej palącymi sprawami dotyczącymi tożsamości oraz misji stowarzyszeń wiernych w Kościele i świecie.

Spotykając się z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami kościelnymi w Roku Wiary papież Franciszek powiedział, że są one „darem i bogactwem w Kościele", a ich zadaniem jest „niesienie siły Ewangelii". Niedługo po tym spotkaniu Franciszek opublikował adhortację Evangelii gaudium, która, zdaniem Papieskiej Rady ds. Świeckich, stanowi „prawdziwe vademecum dla ruchów kościelnych i nowych wspólnot". Celem listopadowego kongresu będzie lepsze przyswojenie sobie słów Ojca Świętego i ponowne ich odczytanie w świetle doświadczeń i wyzwań, przed którymi stają dziś ruchy. Wiele z nich, będących owocem Soboru Watykańskiego II sprzed 50 laty, wchodzi w wiek dojrzały, w „etap kościelnej dojrzałości". Pragnieniem Rady jest to, by kongres zachęcił ruchy do radosnego przyjęcia papieskiego zaproszenia do włączenia się „dynamikę misyjnego wyjścia" na zewnątrz, w nowy etap ewangelizacji, naznaczony radością głoszenia Ewangelii, będący „priorytetowym celem drogi Kościoła".