Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2013  /  Papież Franciszek: W każdą rzeczywistość z odwagą nieśmy Ewangelię

Papież Franciszek: W każdą rzeczywistość z odwagą nieśmy Ewangelię

Papież Franciszek: W każdą rzeczywistość z odwagą nieśmy Ewangelię

Z zachętą do wyjścia ze swego zamknięcia, by zanieść słowo Boże na „peryferie", zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze możliwości poznania Chrystusa - zwraca się Ojciec Święty Franciszek.

„Wszyscy powinni móc doświadczyć radości czucia się kochanymi przez Boga, radości zbawienia! Jest to dar, którego nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić" - podkreśla papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Będzie on obchodzony w niedzielę 20 października. Zachęca biskupów, kapłanów, wspólnoty i osoby zaangażowane w duszpasterstwo, „aby w swoich programach duszpasterskich i formacyjnych uznały za ważny wymiar misyjny, doświadczając, że ich zaangażowanie apostolskie nie jest pełne, jeśli nie zawiera intencji «dawania świadectwa o Chrystusie wobec narodów», wobec wszystkich ludów".

 

Dzisiaj, gdy uwydatnia się i promuje przemoc, kłamstwo i błędy, trzeba „uwypuklić piękno życia według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej". Papież przypomina, że „niemożliwe jest głoszenie Chrystusa bez Kościoła". Odpiera też zarzuty, że głoszenie Ewangelii może naruszać wolność religijną. „W tej złożonej sytuacji, w której na horyzoncie teraźniejszości i przyszłości gromadzą się groźne chmury, sprawą tym bardziej pilną jest niesienie z odwagą w każdą rzeczywistość Ewangelii Chrystusa, która jest głoszeniem nadziei, pojednania, komunii, jest głoszeniem bliskości Boga, Jego miłosierdzia, Jego zbawienia, jest głoszeniem tego, że moc Bożej miłości jest zdolna pokonać ciemności zła i poprowadzić na drogi dobra. Człowiek naszych czasów potrzebuje pewnego światła, które oświeci jego drogę i które może mu dać jedynie spotkanie z Chrystusem. Poprzez nasze świadectwo, z miłością nieśmy temu światu nadzieję, którą nam daje nasza wiara! Misyjny charakter Kościoła nie jest prozelityzmem, lecz świadectwem życia, które oświeca drogę, przynosi nadzieję i miłość" - pisze papież Franciszek.

Ojciec Święty dziękuje wszystkim misjonarzom. I zachęca, by „Kościoły, które są bogatsze w powołania, wspaniałomyślnie pomagały tym, które cierpią z powodu ich braku". Papież zauważa także, że obecnie młode Kościoły również angażują się w posyłanie misjonarzy. Nierzadko podejmują oni misję w krajach od dawna chrześcijańskich, w które - jak podkreśla papież Franciszek - „wnoszą świeżość i entuzjazm, z jakimi przeżywają wiarę, która odnawia życie i daje nadzieję".

Papież zapewnia też o modlitwie za tych, którzy doświadczają przemocy i nietolerancji z powodu wiary. „Nasi bracia i siostry są odważnymi świadkami - liczniejszymi niż męczennicy pierwszych wieków - którzy z apostolską wytrwałością znoszą różne współczesne formy prześladowania. Wielu jest takich, którzy ryzykują nawet życie, aby dochować wierności Ewangelii Chrystusa" - pisze.

W Kościele powszechnym od 1926 r., w przedostatnią niedzielę października, obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny. Jest to dzień szczególnej modlitwy oraz składania ofiar na rzecz misji - taca z tego dnia przeznaczona jest na papieski fundusz solidarności. Zadanie budzenia świadomości misyjnej wiernych podejmują Papieskie Dzieła Misyjne, są one instytucją Kościoła powszechnego i każdego Kościoła partykularnego.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 22 530 48 25, e-mail: