Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2012  /  Nowy biskup kaliski

Nowy biskup kaliski

Nowy biskup kaliski

„Miłość wzrasta w miarę udzielania się innym" - to dewiza życiowa bp Edwarda Janiaka, nowego biskupa kaliskiego.

     Bp Janiak ma 60 lat i dotychczas sprawował funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Jest doktorem teologii moralnej, a wykształcenie zdobył m.in. w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w Oleśnicy, pracował również duszpastersko w Dortmundzie. Był też m.in. kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza oraz dyrektorem Caritas archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie przyjął w 1996 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza.

    Nowy biskup kaliski jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Pełni również funkcję delegata Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegata ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

     Jest autorem wielu publikacji o tematyce moralnej, m.in.: „Formacja charakteru moralnego według o. Jacka Woronieckiego" i „W prawdzie ku wolności".

     Dotychczasowy ordynariusz diecezji kaliskiej bp Stanisława Napierała odchodzi na emeryturę. Był pierwszym biskupem utworzonej 20 lat temu diecezji, która powstała z części aż sześciu diecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej, wrocławskiej, częstochowskiej, opolskiej oraz włocławskiej. W ubiegłym roku bp Napierała obchodził 75. rocznicę urodzin. Z tej okazji specjalny list do Jubilata skierował Papież Benedykt XVI. Napisał tam m.in.: „Oddałeś się niezmordowanie budowaniu diecezjalnej wspólnoty Kaliskiej. Starałeś się zespolić w duchu i pasterskim działaniu twoich prezbiterów, pochodzących z różnych diecezji. Żywiąc z całą Diecezją synowskie uczucia wobec świętej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi zabiegasz równocześnie o powiększenie czci Jej Małżonka Świętego Józefa, który w Kaliszu ma swoje sławne sanktuarium. Wypełniając życzenia Najwyższego Pasterza Jana Pawła II, organizujesz szeroką modlitwę w intencji rodzin i w obronie poczętego życia przed wszelkim niebezpieczeństwem".

                                                                                                                                 pch