Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2011  /  Nazaret: inauguracja Centrum Maryjnego

Nazaret: inauguracja Centrum Maryjnego

Nazaret: inauguracja Centrum Maryjnego

W Nazarecie otwarto Centrum Maryjne. Oficjalnej inauguracji dokonał patriarcha Fouad Twal. Ceremonię poświęcenia i otwarcia ośrodka maryjnego, nad którego realizacją pracowano od 2000 r. poprzedziła uroczysta Msza św. w bazylice Zwiastowania z udziałem przedstawicieli lokalnych Kościołów katolickich. 

Maryjne Centrum w Nazarecie ma stać się ważnym ośrodkiem duchowości maryjnej i dialogu ekumenicznego, zarówno dla miejscowej ludności, jak i dla pielgrzymów. Do poznania historii Nazaretu i tajemnicy powołania Maryi na Matkę Syna Bożego została wykorzystana nowoczesna technologia audiowizualna.

W czterech przestrzennych salach odwiedzający poznają najistotniejsze etapy historii zbawienia ze szczególnym uwzględnieniem roli Dziewicy z Nazaretu.

Siedziba Centrum znajduje się 100 metrów od sanktuarium Groty Zwiastowania w odremontowanym budynku z czasów tureckich. Oprócz sal audiowizualnych posiada kaplicę adoracji, panoramiczny taras widokowy, ogrody oraz unikalne fragmenty domu z czasów Pana Jezusa.

Podczas inauguracyjnej ceremonii przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Maryi z Nazaretu, które jest inicjatorem projektu, przekazał klucze do Centrum wspólnocie Chemin Neuf, wybranej do jego prowadzenia.

W uroczystościach odpustowych Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie oprócz łacińskiego patriarchy Fouada Twala wzięli udział wikariusz patriarchalny dla Izraela bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, ambasador Francji, burmistrz Nazaretu oraz liczni przedstawiciele lokalnej wspólnoty chrześcijan i pielgrzymów z różnych stron świata.

O godz. 17:00 w kaplicy Centrum odbyła się ekumeniczna liturgia, w której udział wzięli przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań Ziemi Świętej.

Maryja przynależąca do narodu żydowskiego, uznana w Koranie za matkę proroka Jezusa i czczona wśród chrześcijan jako Matka Syna Bożego, może stać się dla lokalnej społeczności - mówił bp Marcuzzo - znakiem "jedności, nadziei i pokoju".

Od 26 marca br. Maryjne Centrum w Nazarecie będzie otwarte dla publiczności.

J. Kraj OFM, Jerozolima