Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2010  /  Komunikat Episkopatu

Komunikat Episkopatu

Rada Stała o programie Kościoła w Polsce

Biskupi wyznaczyli główne tematy, jakimi zajmować się będzie Konferencja Episkopatu Polski w przyszłym roku. Rada Stała omawiała też kwestię Komisji Majątkowej. Obrady zakończyły się wczoraj (25 XI) w Zakopanem.

Zebrani na Radzie Stałej biskupi złożyli gratulacje nowemu polskiemu kardynałowi, metropolicie warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi. Obrady w Domu Episkopatu Polski Księżówka poprowadził abp Józef Michalik, przewodniczący KEP.

Biskupi wchodzący w skład Rady Stałej, na mocy zadań statutowych,wskazali główne tematy, jakimi zajmować się będzie Konferencja Episkopatu Polski w przyszłym roku. Są wśród nich prace nad dokumentem społecznym, zagadnienia katechezy dzieci i młodzieży oraz katechezy dorosłych, a także sprawy dotyczące duszpasterstwa emigracji. Kolejny Dzień Papieski, 9 października 2011 r., będzie obchodzony pod hasłem Jan Paweł II  człowiek modlitwy.

Ważnym zadaniem będzie refleksja nad słowem Bożym w życiu Kościoła w Polsce w świetle posynodalnej adhortacji Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum Domini zapowiadają biskupi w komunikacie. Podczas rekolekcji na Jasnej Górze członkowie Episkopatu otrzymali tekst tego dokumentu.Rada Stała przypomniała też, że Kościół w Polsce włącza się w troskę papieża Benedykta XVI o uszanowanie świętości ludzkiego życia. W łączności z Ojcem Świętym Czuwanie dla życia nienarodzonego odbędzie się u progu Adwentu, w sobotę 27 listopada.

Odnosząc się do sprawy Komisji Majątkowej, biskupi ponownie apelują o szybkie rozwiązanie zaległych spraw, umożliwiając tym samym definitywne rozwiązanie Komisji.

Obrady Rady Stałej odbyły się tuż po zakończeniu rekolekcji Episkopatu na Jasnej Górze. Członkowie Rady zebrali się w dniu 25 listopada 2010r. w Zakopanem, w Domu Episkopatu Księżówka, który w tym roku obchodzi setną rocznicę założenia. Było to ostatnie dzieło życia ks. Piotra Wawrzyniaka, wybitnego kapłana-społecznika, którego setna rocznica śmierci minęła w tym miesiącu czytamy w komunikacie.

W skład Rady Stałej Episkopatu wchodzi obecnie 13 hierarchów. Radę Stałą Episkopatu tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny Episkopatu oraz ośmiu biskupów wybranych przez zebranie plenarne - sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych. Po nominacji kardynalskiej metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza - który do tej pory był członkiem Rady Stałej z wyboru, a teraz jest członkiem z urzędu - zebranie plenarne w marcu uzupełni skład Rady o jeszcze jednego biskupa diecezjalnego.