Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2011  /  Jałmużna Wielkopostna

Jałmużna Wielkopostna

Jałmużna Wielkopostna: Solidarni z chorymi

Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń. Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz, nawiązując do orędzia Benedykta XVI na Wielki Post, wskazuje, że dla chrześcijanina post nie powoduje zamknięcia się, ale otwiera bardziej na Boga i na potrzeby ludzi, a także sprawia, że miłość do Boga staje się miłością do bliźniego.

Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza ponad milion skarbonek, zachęcając do rezygnacji z czegoś, np. z pójścia do kina, i przeznaczenia tych pieniędzy na cele charytatywne. Tegoroczne hasło Jałmużny Wielkopostnej brzmi Solidarni z chorymi. Jednym z celów kampanii jest zwrócenie uwagi społecznej na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Od kilku lat akcja Jałmużna Wielkopostna ma wymiar ekumeniczny. Oprócz Caritas Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczą w niej także Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos Kościoła prawosławnego oraz Diakonia Kościoła ewangelicko-reformowanego. Eleos przygotował w tym roku 20 tys. skarbonek, a Diakonia Polska rozprowadziła ich 13 tysięcy. Jak podkreśla ks. Doroteusz Sawicki, wspólne działanie umożliwia niesienie większego wsparcia potrzebującym. Tam gdzie nie dotrze Caritas, dotrze Eleos, a tam, gdzie nie dociera Eleos z pewnością jest Caritas zaznacza dyrektor prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia.

Osoby chore bywają wykluczone z życia zawodowego, często także rodzinnego.  Często najpilniejszym rozwiązaniem jest odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny lub medyczny, który może ułatwić poruszanie się i kontakt ze światem. Oprócz sprzętu bardzo ważna jest po prostu obecność, odwiedziny tych osób, danie im poczucia, że nadal są ważne i wartościowe  podkreśla Danuta Lukas z Diakonii Polskiej. Kościół ewangelicko-augsburski ma rozwiniętą tzw. służbę odwiedzinową.  Parafialne oddziały diakonijne, złożone z wolontariuszy, często odwiedzają osoby chore podkreśla Wanda Falk, dyrektor Diakonii. Także Caritas Polska zachęca do pomocy chorym i proponuje młodzieży włączenie się w wolontariat. W chwili obecnej w 19 diecezjach działają 24 centra wolontariatu, w których aktywnie uczestniczy ponad 4 tys. osób.

Caritas oprócz włączenia się w akcję Jałmużna Wielkopostna, zachęca również do przekazania na cele charytatywne 1% podatku dochodowego w rocznym zeznaniu podatkowym. W tym roku wpłaty z podatku Caritas Polska przeznaczy na wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w całej Polsce. Diecezjalne Caritas prowadzą obecnie ponad 200 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z których korzysta 13 tys. osób.

Działalność Caritas na rzecz chorych to również prowadzenie 9 hospicjów stacjonarnych, 46 hospicjów domowych oraz ponad 170 stacji opieki. W ten sposób Caritas obejmuje opieką ponad 330 tys. chorych. Placówki diecezjalne prowadzą też 49 warsztatów terapii zajęciowej z blisko 2 tysiącami uczestników.
 
Plakat pobierz (99 kB)