Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2013  /  Dialog w prawdzie - tego uczył Jan Paweł II

Dialog w prawdzie - tego uczył Jan Paweł II

Dialog w prawdzie - tego uczył Jan Paweł II

 Podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy, wsłuchiwanie się we wzajemne opinie, powstrzymanie od pospiesznych sądów. Przed Dniem Papieskim biskupi przypominają zasady prawdziwego dialogu, które ukazywał całym swoim pontyfikatem Jan Paweł II.

„Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu" - zauważają biskupi w liście pasterskim, który będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, 6 października. Rozważanie hasła Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - Papież Dialogu" ma nas zachęcić do podjęcia dialogu w rodzinach, w społeczeństwie i w Kościele.

Przez cały pontyfikat Jan Paweł II pokazywał nam, jak prowadzi dialog z Bogiem na modlitwie i w czasie liturgii. Lata papieskiego posługiwania były również naznaczone jego dialogiem z człowiekiem i ze współczesnym światem.

„Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek" - czytamy w liście biskupów.

Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy jest zaprzeczeniem idei dialogu. „Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności" - zaznaczają biskupi. Jan Paweł II wskazywał wyraźnie na potrzebę bycia świadomym własnej tożsamości. Wierzący, prowadząc dialog, nie może odmawiać wierności Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi.

Jan Paweł II przypominał też o dialogu wewnątrz samego Kościoła i usuwaniu napięć, które mogą stać się przyczyną podziału. „Przezwyciężenie napięć i konfliktów w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje wobec słowa Bożego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje" - czytamy w liście biskupów.

Jesteśmy wezwani nie tylko do dialogu z innymi ludźmi, ale i do dialogu ze Stwórcą. W serce człowieka wpisana jest tęsknota za Bogiem, a przestrzenią tego dialogu jest wiara. Ostatecznym celem dialogu Boga z człowiekiem jest jego zbawienie.

„Z radością oczekujemy na bliską już kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki" - piszą biskupi. Zachęcają też do wspierania stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy chcą przygotowywać się do dorosłego życia w duchu wartości, którym służył Jan Paweł II.

List Episkopatu Polski będzie odczytywany w parafiach tydzień przed XIII Dniem Papieskim, przypadającym w tym roku 13 października.