Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2012  /  Biskupi na synodzie o nowej ewangelizacji

Biskupi na synodzie o nowej ewangelizacji

Biskupi na synodzie o nowej ewangelizacji

W Watykanie rozpoczyna się 7 października synod biskupów o nowej ewangelizacji. Weźmie w nim udział czterech polskich biskupów. - To czas wspólnego pochylenia się nad odpowiedzialnością za Kościół - mówi przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik.

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów obradować będzie w dniach 7-28 października pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Polską delegację na synod stanowią czterej hierarchowie: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Przewodniczący Episkopatu zaznacza, że synod będzie szczególną okazją doświadczania Kościoła powszechnego, wspólnej modlitwy z Papieżem, wysłuchania reakcji biskupów z poszczególnych krajów. - Ten „oddech" problemami powszechnego Kościoła jest bardzo ważny, dlatego że on motywuje nas dodatkowo do pracy tu u nas - mówi abp Michalik. Wskazuje jednocześnie, że biskupi są odpowiedzialni głównie za swoje diecezje, ale też biorą odpowiedzialność za cały Kościół. Wyrazem tego jest właśnie praca synodalna.

 

>>> posłuchaj rozmowy z abp. Józefem Michalikiem

Synod zainauguruje w niedzielę 7 października Msza św. na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI. Sesje synodalne rozpoczną się w poniedziałek. 11 października uczestnicy synodu wezmą udział w inauguracji Roku Wiary. Na Placu św. Piotra będzie celebrowana Msza św. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od 18 października w grupach językowych będą opracowywane propozycje dokumentu posynodalnego. Zwieńczeniem Synodu będzie Msza św. w Bazylice św. Piotra w niedzielę, 28 października.

Jak czytamy w dokumencie przygotowawczym, „zgromadzenie synodalne będzie miało za cel ustalić, jaka jest aktualna sytuacja w Kościołach partykularnych, aby w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, Biskupem Rzymu i Pasterzem Kościoła powszechnego, wytyczyć nowe metody i formy wyrazu Dobrej Nowiny z myślą o przekazywaniu jej współczesnemu człowiekowi z nowym entuzjazmem, właściwym świętym, radosnym świadkom Pana Jezusa Chrystusa «Który był i Który jest, i Który przychodzi» (Ap 4, 8). Chodzi tu o wyzwanie korzystania z rzeczy nowych i starych, które znajdują się w drogocennym skarbcu Tradycji, jak o tym pisze ten, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego (por. Mt 13, 52)".

Synod Biskupów jest stałą instytucją, powołaną przez papieża Pawła VI 15 września 1965 r. jako odpowiedź na prośbę ojców Soboru Watykańskiego II. Co 3-4 lata biskupi z całego świata obradują na sesjach zwyczajnych poświęconych konkretnym zagadnieniom.

Zob. Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej"