Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2011  /  Apel o jedność chrześcijan

Apel o jedność chrześcijan

Apel o jedność chrześcijan płynie z Jerozolimy

Do modlitewnych zmagań o sprawiedliwość, pokój i pomyślność dla wszystkich ludzi tej ziemi zachęcają chrześcijanie z Jerozolimy. To oni przygotowali w tym roku materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie on obchodzony od 18 do 25 stycznia pod hasłem: "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)". W Polsce planowane są w tym czasie nabożeństwa i spotkania ekumeniczne w kościołach różnych wyznań.

Głównym motywem tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego (18-25 stycznia) jest Jerozolima. Chrześcijanie z tego kraju przypominają czasy, kiedy Kościół nie był podzielony. Kierują do chrześcijan na świecie zachętę, by "ponownie odkryli wartości, które scalały pierwotną chrześcijańską wspólnotę w Jerozolimie - naukę apostołów, łamanie chleba i modlitwę". W materiałach na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan czytamy, że modlitwa nie może zastąpić działania, ale musi mu towarzyszyć. Autorzy dodają, że "prawie wszystkie Kościoły świata ponoszą pewną odpowiedzialność za podziały Kościoła Jerozolimy i dlatego również są wezwane, by pracować dla jego jedności razem z miejscowymi chrześcijanami".

Polską wersję wykorzystanych w diecezjach i parafiach materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan opracowali przedstawiciele Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Można w nich znaleźć m.in. propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, homilie, informacje o sytuacji ekumenicznej w Jerozolimie, a także niektóre daty z historii Tygodnia Modlitw i jego tematy.

Główną uroczystością Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie Msza św. w niedzielę 23 stycznia o godz. 19.00 w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej będzie biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Homilię wygłosi, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego Jerzy Samiec. Jak informuje ks. Sławomir Pawłowski z Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, w bazylice Świętego Krzyża spodziewana jest obecność hierarchów i wiernych działających w Polsce Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w największych polskich miastach każdego dnia są organizowane nabożeństwa ekumeniczne w świątyni jednego z Kościołów. W niektórych miastach trwają one już od początku stycznia. Towarzyszą im wystawy, koncerty i debaty. Spotkanie Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania Effatha, które odbywają się co miesiąc, tym razem będzie poświęcone tematowi: "Łamać chleb w nadziei". Przewodniczył mu będzie 15 stycznia w Warszawie przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz Pikus, a homilię wygłosi bp Jerzy Samiec. Modlitwę o pojednanie i pokój poprowadzą duchowni i świeccy z jedenastu Kościołów chrześcijańskich.

W Białymstoku, gdzie jest wielu prawosławnych, w ramach Tygodnia Modlitw 18 stycznia odbędzie się nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan z udziałem osób życia konsekrowanego. W piątek 21 stycznia zebrani w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym będą mogli natomiast wysłuchać trójgłosu ekumenicznego nt. chrześcijańskiego nauczania o krzyżu Chrystusa.

W bazylice Ojców Dominikanów w Krakowie, w niedzielę 23 stycznia, odprawione zostanie ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego i Msza św. na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność. Przewodniczył jej będzie kard. Stanisław Dziwisz. Po Eucharystii, w kapitularzu bazyliki zostanie wyświetlony film "Jezus drogą pokoju" (Net for God). W filmie założyciel wspólnoty Arka Jean Vanier zaprasza do wejścia na drogę pokoju i wolności wewnętrznej, byśmy mogli przyjąć i kochać każdego człowieka.

Ofiary zbierane podczas nabożeństw tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej mają zostać przeznaczone na prace związane z przygotowaniem i wydaniem ekumenicznego przekładu Starego Testamentu.

Wiadomo już, że materiały na obchody Tygodnia Ekumenicznego w roku przyszłym będą przygotowywane przez polskich chrześcijan. Jako hasło wybrano słowa: "Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa".

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r. Czasem modlitwy o jedność są również święta Pięćdziesiątnicy oraz różne dni świąt religijnych czy narodowych.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół Rzymskokatolicki. W skład PRE wchodzi siedem Kościołów: Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów i Chrześcijan Baptystów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.


Zobacz także:
Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Program obchodów w diecezjach
Serwis PRE poświęcony Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan


(Biuro Prasowe KEP 2011)