Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Warto przeczytać - KAI

Warto przeczytać - KAI

Warto przeczytać - KAI

 Jan Paweł II był wielkim promotorem świeckich - pisze w specjalnej analizie jego pontyfikatu KAI.

Agencja podkreśla, że papież - Polak traktował świeckich jako niezbędnych partnerów w dziele ewangelizacji. Przypominał, że są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła, obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem jest przemienianie świata w duchu Ewangelii. Był przekonany, że współczesność jest czasem, w którym Duch Święty udziela szczególnych charyzmatów ludziom świeckim, gdyż taka jest dziś potrzeba całej wspólnoty. A owocem tych charyzmatów są nowe ruchy i wspólnoty apostolskie, które narodziły się w Kościele w ostatnim półwieczu. Papież wiązał z nimi nadzieję na „nową wiosnę Kościoła".

Jan Paweł II mówił, że dojrzały chrześcijanin to człowiek odpowiedzialny za wszystkie dziedziny życia, który w sposób harmonijny tę odpowiedzialność realizuje nie tylko na płaszczyźnie życia kościelnego bądź rodzinnego, ale także na gruncie zawodowym, społecznym i w konsekwencji także politycznym. Ostrzegał, że w życiu chrześcijan „nie może być dwóch równoległych nurtów: z jednej strony tzw. życia duchowego z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia świeckiego, obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne".