Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Sodalis Marianus styczeń/marzec 2013 rok

Sodalis Marianus styczeń/marzec 2013 rok

Sodalis Marianus styczeń/marzec 2013 rok

Na początku 2013 r. zmarł Prymas Polski Senior Kardynał Józef Glemp, któremu sodalisi i sodaliski wiele zawdzięczają. Był bowiem opiekunem i wiernym wspomożycielem Sodalicji po wznowieniu jej działalności. Sam zresztą w okresie powojennym należał do Sodalicji w Inowrocławiu. Dlatego w najnowszym, pierwszym w tym roku numerze „Sodalisa" nie mogło zabraknąć tekstów o zmarłym Prymasie. Regina Pruszyńska przybliża Jego sylwetkę, podkreślając ogromny wkład Kardynała w działalność i rozwój Sodalicji. Autorka wspomina m.in., jak podczas jednej z audiencji Prymas Glemp prosił, aby sodalisi byli ludźmi modlitwy. Mówił też, że „sodalicja nie musi być stowarzyszeniem licznym, ale skupiać powinna osoby wyjątkowe. Lepiej zwrócić uwagę na jakość sodalicji i sodalisów niż na ilość sodalicji i jej członków".

Redakcja zamieszcza specjalne przesłanie Prymasa Glempa do sodalisów. Jest to fragment wywiadu udzielonego przez Kardynała w 2011 r. dla autorów filmu dokumentalnego o Sodalicjach Mariańskich pt. „Ad maiorem gloriam" w reżyserii Andrzeja Brzozy. 

Jadwiga Ogielska, sodaliska z Inowrocławia, opowiada o spotkaniach Księdza Prymasa z Sodalicją w tym mieście. „Ja też jestem sodalisem" - powtarzał wtedy Kardynał. „To było dla nas bardzo miłe i radosne. Było powodem do dumy, że ktoś taki jest jednym z nas. Podziwialiśmy też jego przywiązanie do rodzinnego miasta i pamięć o nim" - mówi w tekście Pani Ogielska.

W numerze przedstawiona jest także postać innej, bardzo ciekawej osoby związanej z Sodalicją. To Irena Horban z Pruszkowa, działaczka społeczna, długoletnia nauczycielka i prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno - Naukowego. Przez kilka powojennych lat należała do Sodalicji Mariańskiej, która - jak sama mówi - utrwaliła jej wiarę i dała siłę do „przetrwania niezwykle trudnych czasów komunistycznych. Siłę i wiarę, że prawda musi w końcu zwyciężyć i musi być inaczej". 

Cały czas trwa Rok Wiary, któremu patronuje Matka Boża. Z tej okazji o. Emilio de Cardenas, moderator Federacji SM w Polsce, rozpoczyna cykl „Matka Boża w liturgii", w którym będzie przybliżać różne wydarzenia z życia Maryi oraz możliwości ich wspominania we wspólnych modlitwach. „Bądźmy wrażliwi na obecność Maryi w celebracjach liturgicznych. Warto obserwować z bliska liturgiczne teksty, rytm świąt, różne obrzędy...Cykl artykułów, które zaczynamy (...) pragnie budzić u sodalisów szczególne na maryjność w liturgii świętej" - pisze autor.

Szczególną uwagę warto zwrócić na tekst Anny Laszuk „Maryja w Roku Wiary". Autorka przypomina list Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary „Porta fidei", który stanowi zachętę i wskazanie do przyjrzenia się naszej wierze i jej pogłębienia. List proponuje również przypomnienie sobie treści dokumentów Soboru Watykańskiego II. A tam, w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium" umieszczono rozdział o Matce Bożej. „Podkreśla on przede wszystkim wiarę Maryi i Jej współpracę w Bożym planie zbawienia. Matka Boża uznana została za wzór chrześcijańskiej dojrzałości, za punkt odniesienia dla Kościoła, który rozpoznaje w Niej samego siebie, swe własne powołanie i misję. W trakcie trwania soboru, 21 listopada 1964 r. Maryja została ogłoszona Matką Kościoła na wniosek Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Episkopatu Polski" - zaznacza Anna Laszuk.

Krystyna Medycka i Adela Raciborska ze środowiska poznańskiego podają przykłady osób wielkiego ducha, które działają w różnych okolicznościach, napotykają różne przeszkody, ale zawsze mogą być wzorem chrześcijańskiej postawy. Natomiast tradycje dawnych sodalisów z Włocławka zaczynają kontynuować członkowie nowej Maryjnej Wspólnoty Młodych, którzy przyjęli u siebie o. Emilio.

To oczywiście nie wszystkie interesujące materiały z najnowszego „Sodalisa". Wszystkie godne są uważnej lektury i refleksji. Już pod koniec prac nad numerem przyszła wiadomość o rezygnacji Benedykta XVI, a potem o wyborze Jego następcy, którym został kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Przyjął imię Franciszek. „Zmiana na Stolicy Piotrowej powoduje głęboką refleksję nad Kościołem w dobie obecnej i nad działaniem Ducha Świętego, które przyjmuje nieraz zaskakujące formy. Trwajmy na modlitwie i nie zapominajmy o wielkim dorobku sodalisa, Benedykta XVI, z którego nadal możemy czerpać. Ojcu Świętemu Franciszkowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej" - pisze redakcja.

                                                                                                                      pch