Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Sodalis Marianus październik/grudzień 2013 rok

Sodalis Marianus październik/grudzień 2013 rok

Sodalis Marianus październik/grudzień 2013 rok

W najnowszym numerze kwartalnika „Sodalis Marianus" znajduje się wiele interesujących materiałów. O. Emilio de Cardenas kontynuuje cykl „Matka Boża w liturgii". Tym razem zwraca uwagę, że czytania liturgiczne w dniach poprzedzających Boże Narodzenie akcentują szczególną rolę Maryi w misterium wcielenia.

Na uwagę zasługuje tekst konferencji, którą na sodalicyjnej pielgrzymce na Jasną Górę wygłosił o. Adam Shulz SJ. Prelegent mówił m.in. o duchowości ignacjańskiej i jej najważniejszych elementach. Przypomniał ogromną wartość Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego, rachunku sumienia metodą ignacjańską, szkoły rozeznawania woli Bożej. Mocno podkreślił, że duchowość ignacjańska ma wymiar apostolski. Pogłębiana jest w tej duchowości więź osobowa z Bogiem, zjednoczenie z Nim w sercu, ale i w przemianie tego świata.

W numerze znajduje się również obszerna relacja z dorocznej wrześniowej pielgrzymki do Matki Bożej Częstochowskiej. W pielgrzymce uczestniczyli dorośli i młodzież, która realizowała częściowo osobny program. O części młodzieżowej pielgrzymki pisze w osobnym tekście Kamil Momot. Skończył się Rok Wiary. Obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Kościele. W trakcie październikowych Dni Maryjnych w Rzymie papież Franciszek powierzył świat opiece Matki Bożej. W tych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Sodalicji Mariańskich, w tym Regina Pruszyńska, która relacjonuje wydarzenia.

Nie zapominamy o peregrynacji Tryptyku Matki Bożej Sodalicyjnej - w tym numerze relacja Lidii Madej z przyjęcia obrazu w Czeladzi. Polecamy tekst o świętowaniu sodalicyjnego jubileuszu przez Sodalicję Mariańską w Kolonii oraz materiały z jubileuszu sodalicji toruńskiej i święta patronalnego sodalicji krakowskiej. Przypominamy także najważniejsze myśli encykliki „Lumen Fidei" Ojca Świętego Franciszka. Numer wzbogaca wiersz Zofii Parzniewskiej o treści
ważnej w różnych momentach życia.