Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Sodalis Marianus kwiecień/czerwiec 2013 rok

Sodalis Marianus kwiecień/czerwiec 2013 rok

Sodalis Marianus kwiecień/czerwiec 2013 rok

Najnowszy numer naszego kwartalnika przynosi wiele ciekawych i ważnych tekstów formacyjnych. Cały czas trwa Rok Wiary, mijają też kolejne miesiące pierwszego roku pontyfikatu Papieża Franciszka, którego każda homilia czy wystąpienie są warte uważnego wysłuchania i namysłu. Dlatego w „Sodalisie" znajdziemy m.in. przemówienie Ojca Świętego do ruchów, stowarzyszeń i wspólnot kościelnych pielgrzymujących do Rzymu z okazji Roku Wiary. Krystyna Tkaczyk w tekście „Maryjny Papież Franciszek" zwraca uwagę, że nowy Ojciec Święty szczególnym kultem otacza Matkę Bożą. Przytacza fragment modlitwy, którą J.M. Bergoglio napisał wstępując do seminarium: „Wierzę w Maryję, moją Matkę, że mnie kocha i nigdy nie zostawi samego".


Redakcja zamieszcza bardzo ważny list pasterski Episkopatu Polski o zagrożeniach wiary, który może być wykorzystany w naszej pracy formacyjnej i apostolskiej. Przypomina on o podstawach kryzysu chrześcijaństwa, którymi są powszechny relatywizm i negatywne nastawienie do naszej wiary. Opisuje obszary pracy duszpasterskiej, w których jest konieczne podjęcie działań.

Warty szczególnej uwagi jest też blok tekstów, w których przedstawione są sylwetki zmarłych sodalisek: Zofii Rymarówny (jej setna rocznica urodzin przypada w tym roku) oraz Marii Krystyny Zgodzińskiej - Schulz i Marii Okońskiej, które odeszły do Boga niedawno.

Ojciec moderator Emilio de Cardenas kontynuuje cykl poświęcony Matce Bożej w liturgii. W kwartalniku znajdziemy także sprawozdanie z modlitwy SM z Warszawy w Świątyni Opatrzności Bożej. Sodaliski i sodalisi łączyli się duchowo z Fatimą, gdzie 13 maja br. został zawierzony Matce Bożej pontyfikat Papieża Franciszka.

Podczas kwietniowego Zjazdu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce rozpoczęliśmy uroczyste obchody 450 - lecia powstania pierwszej Sodalicji. Delegaci modlili się w Sanktuarium bł. ks. Popiełuszki w Warszawie oraz debatowali nad bieżącymi sprawami sodalicji. Szczegółową relację z tego spotkania również znajdziemy w tym numerze „Sodalisa".